Torsdag ble søkertallene for høyere utdanning klare.

Dette er de mest populære studiene i Norge

Ingeniørfag har en økning i antall søkere, men jenteandelen går ned.

- Vi går glipp av mange flinke hoder når vi ikke klarer å få med oss jentene, sier NITOs president Trond Markussen i en pressemelding.

Som DN skrev torsdag er IKT-fag det fagområdet som øker mest i popularitet, målt i antallet som har det som førstevalg.

«Alle» vil til it-studier

Ingeniørfag generelt har også en økning i antall søkere. Markussen er fornøyd med utviklingen, ettersom han mener det er stort behov for fagfolk innenfor ulike IKT-virksomheter.

Når det gjelder andre ingeniørfag, er det en liten økning i antall søkere på ingeniørstudiet og en litt større økning på sivilingeniør. I fjor gikk søkertallet for ingeniør ned med rundt 7 prosent, mens sivilingeniør lå stabilt sammenliknet med året før

- Jeg er glad for denne økningen. Arbeidslivet melder om behov for ingeniører i mange ulike sektorer i årene som kommer. Tallene indikerer at unge igjen har tro på at ingeniør er en jobb for framtida, sier Markussen.

Bekymret for jenteandelen

Tallene viser imidlertid at jenteandelen ikke går opp verken på ingeniør- eller sivilingeniørfagene. Andelen kvinnelige søkere på ingeniør er i år 17,6 prosent, og på sivilingeniør 30,7. På ingeniørfag er det en nedgang i andelen jenter som søker, sammenliknet med få år tilbake, da tallet var rundt 20 prosent.

- Dette er en utvikling jeg ikke liker. Vi går glipp av mange flinke hoder når vi ikke klarer å få med oss jentene. Vi må fortsette å jobbe med å vise fram alle de spennende mulighetene som åpner seg når man har en teknolog- eller ingeniørutdanning, sier Markussen.

IKT-fag er i så måte et hederlig unntak. Nesten 25 prosent av søkerne er jenter, og andelen har økt siden i fjor.(Vilkår)

– Det er jo guttedrømmen da, å bli politi
DN spurte studentene om drømmejobben deres, og om når den er innen rekkevidde
02:07
Publisert: