1. januar innfører Bø kommune i Vesterålen den laveste formuesskatten i landet. Det har ført til at en rekke nordmenn med store formuer har meldt flytting til «Norges Monaco», deriblant Bjørn Dæhlie og Norlandia- milliardær Kristian Adolfsen.

Ordfører Sture Pedersen (H) fikk i fjor gjennom et benkeforslag om å sette ned den kommunale delen av formuesskatten fra 0,7 til 0,2 prosent. Formålet var å få flere kapitalsterke personer til å bosette seg i kommunen, som igjen skulle føre til næringsutvikling og nye arbeidsplasser.