I en pressemelding skriver Finanstilsynet at Det europeiske råd for systemrisiko (European Systemic Risk Board, ESRB) advarer om at høy gjeld i husholdninger og høye boligpriser er den største sårbarheten for finansiell stabilitet i Norge.

I Finanstilsynets pressemelding kommer det frem at ESRB besluttet å gi Norge en advarsel i juni. Nå er det altså klart at Norge, sammen med fire andre land, får en advarsel om sårbarhet i boligmarkedet.

– Vurderingene fra ESRB er i stor grad sammenfallende med våre egne vurderinger. Den høye gjelden i husholdningene og de høye boligprisene utgjør en sårbarhet for norsk økonomi. Det understreker betydningen av vårt arbeid med tiltak for å sikre soliditet i bankene og bidra til en mer bærekraftig utvikling i husholdningenes gjeld, skriver finansminister Siv Jensen (Frp) i et svarbrev til ESRB.

I ESRBs advarsel, som også går ut til Tsjekkia, Tyskland, Frankrike og Island, kommer det frem at rådet har mandat til å sende ut landsspesifikke advarsel til land der det oppdages «betydelige systemrisikoer».

I tillegg ble det sendt ut det ESRB kaller «anbefalinger» til Belgia, Danmark, Luxembourg, Nederland, Finland og Sverige.

Boliglånsforskriften

I pressemeldingen fra Finanstilsynet kommer det frem at tilsynet viste til advarselen fra ESRB da de foreslo en innstramning av boliglånsforskriften tidligere i september. Finanstilsynet vil blant annet strupe bankenes rom for skjønn og kutte i hvor mye folk kan ta opp i boliglån. Bakgrunnen for forslaget er den stadige økende gjelden i norske husholdninger.

Maksimal gjeldsgrad reduseres fra 5 til 4,5 ganger brutto årsinntekt. I tillegg vil fleksibilitetskvoten reduserer til fem prosent. Dette vil si hvor mange prosent bankene har muligheten til å fravike kravene i boliglåneforskriften. I dag er den 10 prosent nasjonalt og åtte prosent i Oslo. I Finanstilsynets forslag fjernes denne geografiske differensieringen.

Onsdag har Siv Jensen invitert til et innspillsmøte om Finanstilsynets forslag. Høringsfristen på Finanstilsynets forslag er 22.oktober.

Tatt nødvendige grep

Videre i svarbrevet i ESRB skriver finansministeren at hun mener Norge har tatt nødvendige grep for å minimere risikoene som er blitt poengtert av ESRB.

– Norske myndigheter vil holde ESRB oppdaterte på makroøkonomiske og andre politiske tiltak, designet for å adressere sårbarheten i boligmarkedet. Vi kommer også til å gi informasjon om utviklingen, skriver Jensen i brevet. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.