Datatilsynet vil forby Statistisk sentralbyrå (SSB) å samle inn data fra dagligvarekjøp, fremgår det av en pressemelding fra tilsynet onsdag.

Bakgrunnen for varslet om forbudet, som tilsynet nå har sendt til SSB, kommer etter at Datatilsynet har fått flere klager og bekymringsmeldinger fra enkeltpersoner og virksomheter.

– Vi mener at det ikke foreligger et tilstrekkelig rettslig grunnlag for en så inngripende behandling av personopplysninger, sier Datatilsynets direktør Line Coll i meldingen.

«Utfordrende»

Gjennom innsamlingen av bongdata og banktransaksjonsdata, vil SSB få opplysninger om hva befolkningen handler av dagligvarer. Disse dataene skal så kunne kobles mot sosioøkonomiske data som husholdningstype, inntekt og utdanningsnivå.

SSB har i utgangspunktet tre uker på å komme med sitt tilsvar til varselbrevet, og tilsynet skal deretter ta stilling til hvordan saken avgjøres i sitt endelige vedtak.

– Vi anerkjenner selvsagt samfunnsnytten av forbruks- og kostholdsstatistikk. Men SSB planlegger nå en helt ny form for datainnsamling fra private aktører, gjennom strømming av svært detaljert informasjon. Det er utfordrende, sier Coll.

Vil klargjøre

SSBs administrerende direktør Geir Axelsen sier i en uttalelse at statistikkbyrået skal gjennomgå varselbrevet fra Datatilsynet og «bidra til å klargjøre faktagrunnlaget».

– Dersom Datatilsynet vedtar å forby SSBs innhenting av kvitteringsdata kan det begrense SSBs evne til å levere nye og bedre statistikker av betydning for helse, fordeling, levekår og økonomi, sier han.

Axelsen legger til at befolkningens personvern også er et grunnleggende hensyn for SSBs virksomhet, og lover at det skal opereres trygt innenfor rammene av både statistikkloven og personvernregelverket.

– SSB er avhengig av tillit i befolkningen både til tallene vi leverer og til hvordan vi innhenter data.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.