Samlet sett vil befolkningen vokse med 11 prosent frem til 2050, viser de regionale fremskrivingenes hovedalternativ ifølge SSB. Men veksten er svært ujevnt fordelt geografisk.

Trenden er at unge folk flytter fra distriktene og til mer bynære strøk. Dermed vil mange distriktskommuner oppleve dobbelt negativ utvikling, viser byråets befolkningsfremskrivninger for perioden 2020 til 2050 som ble publisert tirsdag.

Viken er vinneren

– At unge flytter fra distriktene til mer sentrale strøk gjør at fødselstallene også går kraftig ned i distriktene. I kommunene med stor fraflytting dør det flere enn det fødes, og denne utviklingen blir bare sterkere med årene, sier SSB-forsker Sturla Løkken.

Mange av kommunene med særlig høy vekst befinner seg rundt de store byene. De fem kommunene med høyest fremskrevet vekst – Våler, Hvaler, Nannestad, Ullensaker og Hole – tilhører alle Viken fylke, og de har en vekst på over 30 prosent mot 2050.

Nordland taper

– Viken er ventet å vokse med over 18 prosent, mens Nordland krymper med 1,6 prosent. Omtrent 60 prosent av alle kommunene er forventet å vokse, og 20 prosent har særlig høy vekst på over 15 prosent. 140 kommuner er derimot forventet å få nedgang i folketallet, sier SSB-forsker Løkken.

Den største veksten i antall personer finner vi nettopp i de store byene. Oslo er ventet å runde 700.000 innen få år og 800.000 innen 2050. Bergen er ventet å runde 300.000 og Stavanger 150.000 i 2030.

Eldrebølgen kommer

Distriktskommunene er relativt gamle allerede i dag, men i løpet av de neste tre tiårene kommer tendensen til å forsterkes ytterligere. Under 10 prosent av befolkningen var 70 år eller eldre i de mest sentrale kommunene i starten av 2020, mens i de minst sentrale kommunene gjaldt dette over 17 prosent.

– Framskrivningene viser at alle landets kommuner har en eldre befolkning i 2050, men distriktene vil være eldst. De minst sentrale kommunene kan komme til å ha over én firedel som er 70 år og eldre, og i noen vil de eldre utgjøre én tredel av befolkningen, sier Sturla Løkken.

I Innlandet var det flere eldre (65 år og eldre) enn unge (0-19 år) allerede i 2019. Ifølge framskrivingene vil den samme utviklingen treffe de andre fylkene på følgende tidspunkter:

* Før 2030: Nordland, Vestfold og Telemark, Møre og Romsdal og Troms og Finnmark

* 2030-2035: Trøndelag, Vestland, Agder og Viken

* Etter 2035: Rogaland og Oslo(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.