Saken i Asker og Bærum tingrett dreier seg om 480 kretskort som Solberg fikk kloen i på en auksjon i slutten av oktober, som Siemens mener de eier.

11. november ble Solberg ilagt en midlertidig forføyning, som betyr at han ikke kunne videreformidle kortene. Torsdag skulle det argumenteres for hvorvidt denne skal opprettholdes eller oppheves.

I sitt innlegg gikk Solbergs advokat, Arild Gjelsvik i advokatfirmaet Berngaard, hardt ut mot elektronikkgiganten.

– Siemens har valgt å innta en aggressiv holdning, selv etter at Solberg ga dem anledning til å komme med et bud på kretskortene. Han opplever selv å ha blitt forsøkt utpresset, sa Gjelsvik.

29. oktober kjøpte kryptogründer Erik Solberg fire esker med 480 kretskort på en auksjon i regi av Auksjonshuset.no. Prisen på 400 kroner skulle vise seg å være et røverkjøp. Da Solberg, som selv er ingeniør, undersøkte kortene fant han til slutt ut av de kom fra den norske elektronikkprodusenten Hapro.

Kortene skulle til Siemens' fabrikk i Trondheim til bruk i blant annet Siemens' prestisjeprosjekt med elektriske ferger. Pakken kom uheldigvis på avveie og endte opp for salg på Auksjonshuset.no.

«Skulle vært levert til politiet som hittegods»

Siemens mener på sin side at de har rett på kretskortene, og at Solberg burde levert dem inn som hittegods.

Da kjennelsen om den midlertidige forføyningen kom i november, mente retten det forelå såkalt sikringsgrunn.

«Retten viser her særlig til at saksøkte har opplyst at kortene vil bli solgt med det første dersom ikke saksøker innbetaler 2 500 000 kroner innen i dag kl. 1400. Dersom kortene blir solgt fremstår det sannsynlig at det vil bli vesentlig vanskeliggjort å få kortene tilbake,» het det i kjennelsen.

Dette var noe Siemens' advokat Jo Ørjasæter i advokatfirmaet Wikborg Rein gjentok i retten torsdag.

– Siemens har et legitimt og tungtveiende behov for å sørge for at patentert teknologi ikke havner på avveier. De skulle vært levert til politiet som hittegods, sa han.

Sentralt i konflikten mellom de to er nemlig spørsmålet om hvorvidt Solberg handlet i god tro, da han fikk tak i kretskortene for knappe 400 kroner.

Det mener Siemens at han ikke gjorde.

– Solberg burde ha undersøkt hvorvidt kretskortene var auksjonshusets å selge. Når man ikke finner den rettmessige eieren tar man en risiko, som Solberg har gjort her nå. Auksjonshuset var i villfarelse, noe Solberg utnyttet, sa Siemens-advokat Michael Lindstrøm fra advokatfirmaet Wikborg Rein, i sitt sluttinnlegg.

Hevder han ikke visste at kortene tilhørte Siemens

I sin partsforklaring oppga Solberg at han på kjøpstidspunktet under auksjonen i slutten av oktober ikke visste at kretskortene tilhørte Siemens. Men i dialog med en forretningsforbindelse i Sveits kom de to frem til at kretskortene kunne være verdt betydelig med penger, ettersom de hadde Siemens-logoen på seg.

Etter å ha undersøkt de individuelle komponentene, og sjekket priser for hver enkelt del på forskjellige markedsplasser, dro de to slutningen at delene var verdt mellom 1,2 og 1,6 millioner kroner. Det var også dette han til slutt tilbød Siemens å kjøpe kortene for.

– I etterkant av kjøpet, da jeg hadde fått bekreftet at det var Siemens-kretskort, var jeg i kontakt med selskapet som tilbød meg en finnerlønn på 30.000 kroner. De mente det var hittegods, og at jeg dermed ikke hadde noe krav på eierskap. Det synes jeg var hårreisende – det var et skambud, sa Solberg.

Advokat Gjelsvik mente også at et stort selskap som Siemens «burde ha orden i sysakene», og påpekte at grunnen til at kretskortene ble tilgjengelig på auksjon i utgangspunktet, var fordi de ikke hadde blitt etterlyst.

På spørsmål om han ville latt være å kjøpe kretskortene hvis han visste at det ville ende med rettslige steg, sier Solberg følgende:

– Det har ikke ennå gått opp for meg at de kan holde på sånn. Jeg føler at når man går på en auksjon og kjøper noe, så eier man det. Sånn som det er nå, ville jeg aldri kjøpt kretskortene i utgangspunktet.

Krever å få betalt saksomkostninger

En avgjørelse fra retten er ventet å komme neste uke. Begge parter la i sine sluttinnlegg ned påstand om å bli fraskrevet saksomkostninger.

Teknospaltist: Storebror ser pengene dine dnPlus

Siemens ba dessuten retten om at Solberg leverer tilbake kretskortene, til tross for at gründeren allerede har inngått en salgsavtale for disse med den sveitsiske forretningsforbindelsen. Kortene skal ha blitt overført før den midlertidige forføyningen kom på plass. Det kom frem under vitneforklaringer at kortene nå befinner seg i Tyskland.

Solbergs advokat mener at retten bør kaste den midlertidige forføyningen, i tillegg til å stryke en tvangsmulkt som Siemens fikk gjennomslag for i Borgarting lagmannsrett.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.