– Konkret vil en slik løsning innebære at Oslo-bydelene Stovner, Grorud, Bjerke, Alna, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand samt kommunene Lørenskog, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss tildeles 20 % flere doser i en periode, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Dosene vil i henhold til den beskjedne geografiske målrettingen hentes fra en reduksjon i tildelingene på 3 % til hver av de 330 kommuner/bydeler som har hatt fire eller færre innleggelser siste halvår.

– Jeg er lettet over at Folkehelseinstituttet foreslår å endre vaksinestrategien slik at smitteutsatte områder som Oslo får flere vaksiner. Vaksinering i smitteutsatte områder vil komme hele landet til gode, sier byrådsleder Raymond Johansen i Oslo til VG.

Gir Oslo medhold mot Molde

Molde-ordfører Torgeir Dahl (H) har de siste dagene blitt rikskjent etter at han kritiserte Oslos byrådsleder Raymond Johansen (A) og anklaget det rødgrønne byrådet i Oslo for slett arbeid med smitteverntiltak, sporing og kommunikasjon.

Den politiske ledelsen i hovedstaden har gått ut med krav om at Oslo og andre områder med høy smitteandel må prioriteres i fordelingen av vaksiner, på bekostning av kommuner og områder med lite eller ingen smitte.

Molde-ordføreren går sterkt imot dette, som nå har blitt en het potet for statsminister Erna Solberg og regjeringen. Det viser seg nemlig at Dahl hadde tett kontakt med statssekretær Peder W. Egseth (H) ved statsministerens kontor i helgen, i forbindelse med intervjuet i VG der han angrep Raymond Johansen.

Egseth beskrives av NTB som en av de viktigste «spinndoktorene» rundt statsminister Erna Solberg, og en person som legger politiske premisser og som statsministeren gjerne lytter til.

Ordfører Dahl avviste først at han på noe måte hadde hatt kontakt med eget parti sentralt eller regjeringen rundt utspillet mot Oslo, som har skapt sterke reaksjoner.

Heller ikke statsminister Solberg er imponert, og hun skrev følgende på sosiale medier i helgen:

«Jeg mener utspill som setter by og land opp mot hverandre, er unødvendige bidrag i koronadebatten. Derfor mener jeg utspillet fra Moldes ordfører Torgeir Dahl blir et unødvendig sidespor».

Oppdrag fra regjeringen

På oppdrag fra regjeringen har Folkehelseinstituttet (FHI) vurdert ulike sider ved om vaksine bør skjevfordeles geografisk. Oppdraget er en del av et større oppdrag med frist i midten av mars om å se på hele vaksinasjonsstrategien på nytt.

– Det er betydelige dilemmaer knyttet til denne utredningen. Og det har vært vanskelig for FHI å gi en klar anbefaling som er basert på målene med vaksinasjon og på vår smittevernfaglige vurdering, sier direktør Stoltenberg i FHI.

Helseminister Bent Høie vil på en pressekonferanse klokken 14 tirsdag avsløre om regjeringen vil følge rådene fra FHI.

Skjevfordeling i en periode

FHI understreker at det er usikkerhet knyttet til den videre utviklingen av epidemien, men at det ut fra en smittevernfaglig vurdering er grunn til å vektlegge risikoen for økt smittespredning som grunnlag for en anbefaling om geografisk skjevfordeling.

FHI henviser til rapporten Svar på oppdrag 8 Vaksinasjon – Delleveranse reviderte anbefalinger for geografisk prioritering.

– I sum mener vi at det er flere argumenter som taler for en geografisk målretting av fordeling av vaksiner for en periode, og Folkehelseinstituttet anbefaler derfor en endring av vaksinestrategien som reflekterer dette, sier Stoltenberg i FHI.

FHI mener en anbefaling om geografisk skjevfordeling kan sies å være i tråd med hvordan annen bekjempelse av pandemien er håndtert og kommunisert.

FHI opplyser at en beslutning om geografisk målretting vil innebære at noen i en periode får færre doser på grunn av knappet på vaksiner, en slik prioritering skal balanses. I deloppdraget skisseres to løsninger med ulik grad av skjevfordeling, en betydelig og en beskjeden.

– Vi har også vurdert virkningene av en endring i fordelingen av vaksinedoser til kommunene der vaksinedosene fordeles etter folketall og ikke etter antall i risikogrupper som nå, sier Stoltenberg.

En beskjeden skjevfordeling innebærer en anbefaling om at noen kommuner og bydeler i Oslo skal få 20 % mer enn planlagt. Dette er områder som over tid har vært hardt rammet av pandemien.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.