Granskingen av Widerøe har pågått helt siden Esa og Konkurransetilsynet gjennomførte en uanmeldt kontroll hos flyselskapet i juni 2014.

Onsdag kom kunngjøringen om at EØS-tilsynet ESA velger å ikke gå videre med saken.

Bevisene som er innhentet så langt, gir ikke tilstrekkelig grunn til å prioritere ressurser til videre etterforskning, opplyser tilsynet.

-Vi er svært glade for at saken nå avsluttes, sier administrerende direktør Stein Nilsen i Widerøe.

Innflygningssystem

Bakgrunnen for undersøkelsene er at Widerøe i 2012 og 2013 vant to anbudskonkurranser for flyruter til regionale flyplasser langs kysten og i Nord-Norge. Dette er flyruter som staten sponser fordi det ellers ikke ville vært kommersielt grunnlag for drift.

I anbudskonkurransen ble det stilt krav om at flyene måtte bruke et satellittbasert innflygingssystem kalt SCAT-1. Systemet var installert på mange regionale flyplasser i Norge for å sikre trygg innflyging. Men systemet var gått ut av produksjon, og Widerøe ble anklaget for å ha sikret seg alle tilgjengelige SCAT 1-mottakere til sine fly.

Sluttstrek

Esa var bekymret for at Widerøe kunne ha misbrukt sin dominerende stilling i markedet ved å nekte å levere ut en viktig del av systemet til andre selskaper og på den måten hindret andre operatører i å vinne anbud.

-Vi har hele tiden ment at Widerøe har operert i tråd med konkurransereglene og opplever at det er sterk konkurranse om å betjene flyruter med statlig kontrakt. Vi setter nå endelig sluttstrek, og ser fram til å fortsette å betjene rutene våre på en best mulig måte for passasjerene, sier Widerøe-direktøren.

Ikke lenge etter at Esa åpnet formell undersøkelse, godkjente imidlertid norske myndigheter alternative navigasjonssystemer basert på en annen teknologi. Det betyr at systemet SCAT-1 ikke lenger er nødvendig for markedstilgang.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.