DN fortalte fredag om et mangeårig samarbeid mellom politiet og Forsvaret, og ulovlig kontroll gjennomført av kommende soldater.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har sendt en uttalelse fredag ettermiddag.

– Praksisen med søk i Politiets registre var uheldig. Slik skal det ikke være. Det kommer tydelig frem i DN sin sak, sier han.

– Beklagelig

Kontrollen ble gjennomført av faglige ledere i Forsvarets narkotikagruppe. Disse faglige lederne var ansatt i politiet, men jobbet i narkotikagruppen som en del av et samarbeid med Forsvaret.

Samtidig som kontrollpraksisen var under lupen, ble det funnet problematiske sider ved samarbeidet mellom politiet og Forsvaret om narkotikagruppen.

«En betydelig risiko for rolleblanding og ulovlige undersøkelser», kom politiadvokat Kai Spurkland frem til da han gjorde en intern vurdering i 2020. Han hadde fått i oppdrag å se nærmere på avtalen.

Det mer enn 40 år gamle samarbeidet med politiet ble avviklet i 2020. Dermed forsvant det militære personellets såkalte begrensede politimyndighet. Den som ga dem mulighet til å etterforske narkotikasaker på egen hånd – før overlevering til politiet.

– Forsvarets narkotikagruppe (FNG) har fra 2020 fått innskrenket sin myndighet betydelig, sier Kristoffersen.

Styrke

Narkotikagruppen ble imidlertid ikke nedlagt. Den ble i stedet en del av militærpolitiet.

– Dette samler all den polisiære aktiviteten i Forsvaret til samme avdeling, også brudd på doping og narkotikabestemmelsene. Det kommer totalt sett til å styrke oss, sa sjefen for Forsvarets militærpolitiavdeling.

Men nå er det over, opplyser forsvarssjefen.

– FNG vil fra sommeren 2023 nedlegges, og det forbyggende arbeidet vil ivaretas av Forsvarets militærpolitiavdeling innenfor deres mandater. Forsvaret trenger fortsatt noen som jobber med forebygging og håndtering av narkotikaproblematikk og -lovbrudd, men vi skal selvfølgelig forholde oss til norsk lov

Militærpolitiet fremmet en anbefaling om omorganisering høsten 2022, sier pressevakt Per Espen Strande. Ny struktur skal være klar i august.

– Omorganiseringen er i prosess nå.

– Er det på grunn av den ulovlige kontrollen og bruddet i samarbeidet med politiet?

– Nei, omorganiseringen skjer i den hensikt å få mer effekt ut av Militærpolitiets totale polisiære ressurser.

I gang med kartlegging

Den ulovlige praksisen fanget opp opplysninger som ikke dukker opp i alminnelig vandelskontroll. Hvor langt tilbake i tid den går, og hvor mange som er rammet, er det ingen som vet. Forsvaret undersøkte heller ikke dette før DNs granskning av saken.

Nå er Forsvaret i gang med å finne ut hvem som er rammet ved å gjennomgå årskull.

– Det er beklagelig for de dette gjelder for, sier Kristoffersen.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) mener det er viktig å trekke frem to ting:

– Vi skal selvsagt følge lover og regler, og Forsvaret må selvsagt sørge for at de som skal tjenestegjøre er skikket. Jeg ser at Forsvaret og politiet har avsluttet praksisen, og det er bra. Det er viktig at informasjonsdeling mellom Forsvaret og politiet er i henhold til den til enhver tid gjeldende lov.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.