Olje- og energiministeren ber Stortinget om å få redegjøre for oppfølgingen av Fosen-saken

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) ber Stortinget om å få redegjøre for oppfølgingen av Fosen-saken.

– Det er svært viktig for regjeringen å komme frem til en løsning som ivaretar urfolksrettighetene for reindriftseierne på Fosen, sier olje- og energiminister Terje Aasland.
– Det er svært viktig for regjeringen å komme frem til en løsning som ivaretar urfolksrettighetene for reindriftseierne på Fosen, sier olje- og energiminister Terje Aasland.Foto: Elin Høyland
Publisert 1. March 2023, kl. 06.54Oppdatert 1. March 2023, kl. 15.28