– Jeg har bedt Stortinget om å få komme og gi en redegjørelse på vegne av regjeringen om Fosen-saken. Det er svært viktig for regjeringen å komme frem til en løsning som ivaretar urfolksrettighetene for reindriftseierne på Fosen. Der vil jeg orientere om regjeringens arbeid med denne saken, sier Aasland.

Aasland sendte brev til Stortinget onsdag.

– Under henvisning til Stortingets forretningsorden § 45 anmoder jeg herved Stortingets presidentskap om å få holde en redegjørelse om oppfølgingen av Fosen-saken, heter det i brevet.

Det er foreløpig uvisst når redegjørelsen vil bli holdt.

Støre: – Beklagelig at vi er kommet dit

Demonstrasjonene for å få fjernet vindturbinene på Fosen fortsatte onsdag. Statsminister Jonas Gahr Støre erkjenner at rettighetene til urfolk er blitt krenket.

Onsdag krevde sametingspresident Silje Marie Mutoka en unnskyldning fra statsministeren da hun holdt en appell i Oslo.

På spørsmål fra NTB om hvorfor er det så vanskelig for regjeringen å si unnskyld for brudd på menneskerettighetsbruddene, svarer Støre slik:

– La meg si at det er beklagelig at vi er kommet dit at vi har et urfolk som opplever at deres rettigheter er krenket. Det har Høyesterett slått fast, og det tar vi på største alvor, sier Støre til NTB.

Demonstrantene har tydelig gitt uttrykk for at de kun vil prate med statsministeren og ikke olje- og energiministeren om den pågående situasjonen.

– Både jeg, Terje Aasland og resten av regjeringen er opptatt av dialog på en ryddig måte. Høyesterett fastslår at konsesjonen slik den er gitt, fører til en krenkelse av urfolks rettigheter. Det er alvorlig, og det er beklagelig at det er sånn, erkjenner statsministeren.

Støre hevder han har respekt for demonstrantene

Støre understreker at han har forståelse for de pågående demonstrasjonene og påpeker at sikkerheten er et viktig aspekt under demonstrasjonen.

– Jeg har forståelse og respekt for at man demonstrerer mot det man er uenig om, så mener jeg det må skje innenfor de rammene som lov og orden setter. Det har politiet og de som har ansvar for sikkerheten, ansvaret for å påse at blir gjort.

Ønsker en løsning

På spørsmål om hva Støre tror inntrykket internasjonalt blir etter bildene av Greta Thunberg som blir båret bort i Norge, så svarer han at «sånn er demokratiet».

– Det er lovlig å demonstrere i Norge, samtidig har de som har ansvaret for sikkerheten, et ansvar for å sørge for at den er ivaretatt, svarer han.

Høyesterett-dommen understreker at uten avbøtende tiltak vil vindturbinene på Fosen være et brudd på rettighetene urfolk har. De avbøtende tiltakene mener Støre at regjeringen har fullt fokus på.

– Demonstrasjonene er et uttrykk for en situasjon vi ønsker å komme ut av. For det er helt åpenbart at det kreves avbøtende tiltak på Fosen for å være i tråd med det som er våre forpliktelser overfor urfolk. Det arbeider vi med, og utålmodigheten er stor, det er jeg klar over, og det er den også hos oss.

Stor markering foran Stortinget fredag

Fosen-aksjonistene som i mange dager har blokkert flere departementer, holder en stor markering foran Stortinget fredag formiddag.

Det kunngjorde talsperson Ella Marie Hætta Isaksen på en pressekonferanse foran Olje- og energidepartementet onsdag ettermiddag.

Markeringen finner sted en gang mellom klokken 10 og 11, og nærmere informasjon kommer senere, ifølge Hætta Isaksen.

Samtidig fortsetter aksjonene ved departementene.

– Vi fortsetter blokaden og fortsetter å stenge staten, og vi ses igjen her klokken syv i morgen, sa Isaksen onsdag.

Tidligere onsdag ble den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg ble fjernet av politiet da hun sammen med flere Fosen-aksjonister sperret inngangene ved flere av departementene i Oslo onsdag. Thunberg ble først fjernet ved Finansdepartementet, deretter Klima- og miljødepartementet.

Hun slo seg sammen med Fosen-aktivistene mandag og har ingen planer om å gi seg med det første.

– Jeg kommer til å fortsette å delta på demonstrasjonene, sier Thunberg til VG.

Hun oppfordrer også så mange som kan, til å delta.

Fosen-aksjonen vokser dag for dag, og onsdag sperret aksjonistene inngangene til Finansdepartementet, Olje- og energidepartementet, Klima- og miljødepartementet og Næringsdepartementet.

– Vi har sagt at vi stenger ned staten Norge, departement etter departement. Det som gjør at kampviljen øker, er å se hvor mange folk som slutter seg til aksjonen. Det kommer folk reisende fra hele landet, fra utlandet, over hele Sapmi – så vi er flere og flere som står sammen om dette, sier artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen til NRK.

Isaksen sier til NTB at det var fint å være vitne til et historisk øyeblikk da Thunberg ble båret bort mens hun kjempet for samiske rettigheter.

Greta Thunberg og aksjonistene ble båret bort da de demonstrerer onsdag utenfor Klima- og miljødepartementet inngang og flere andre departementer.
Greta Thunberg og aksjonistene ble båret bort da de demonstrerer onsdag utenfor Klima- og miljødepartementet inngang og flere andre departementer. (Foto: Javad Parsa/NTB)

DSS: opptatt av å legge til rette for demonstrantene

Politiet fjernet demonstrantene som sperret inngangene ved departementene etter anmodning fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS).

– Vårt fokus er å sørge for at departementene får opprettholdt sine samfunnskritiske funksjoner, gjennom å ivareta nødvendig sikkerhet og tilgang til departementene. Samtidig som vi er opptatt av å legge til rette for at demonstrantene får ytre sitt budskap, sier presseansvarlig i DSS, Liv Nodeland, til NTB.

Hun sier de vurderer sikkerheten fortløpende og ivaretar den gjennom ulike tiltak.

– Virker ikke som Støre forstår alvoret

Aksjonen, som startet torsdag forrige uke, har blant annet ført til at olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) dropper en planlagt tur til Storbritannia. Tirsdag tok Aasland initiativ til et møte med demonstrantene, noe aksjonistene avslo. De vil heller møte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Vi er ikke interessert i å snakke med Aasland. Om det er noen man skal prate med, er det Støre. Våre krav er som de alltid har vært, sier Isaksen.

– Akkurat nå virker det som om hverken Aasland eller Støre er i nærheten av å forstå alvoret av denne aksjonen.

Tirsdag sa leder i NSR-N Elle Nystad at Aasland har hatt 505 dager på seg til å følge opp høyesterettsdommen om Fosen, og at de har mistet tilliten til olje- og energiministeren.

Aksjonister fra Natur og ungdom og Norske Samers Riksforbund Nuorat utenfor inngangen til Klima- og miljødepartementet.
Aksjonister fra Natur og ungdom og Norske Samers Riksforbund Nuorat utenfor inngangen til Klima- og miljødepartementet. (Foto: Alf Simensen/NTB)

– Saken blir mer og mer alvorlig

Høyesterett fastslo at 151 vindturbiner på Fosenhalvøya i Trøndelag er ulovlige uten avbøtende tiltak.

– For hver dag som går, blir denne saken mer og mer alvorlig fordi menneskerettighetsbruddet ikke opphører, sier Isaksen til NTB.

Mandag sa statsministeren til NTB at han er opptatt av en tett og god dialog mellom samene og regjeringen.

– Høyesterett har ikke tatt stilling til hva som skal skje med de to vindkraftverkene som i dag leverer en stor mengde kraft til Midt-Norge. Det krever grundige utredninger for å komme opp med løsninger på denne saken, og det ønsker regjeringen å gjennomføre i god forståelse med reindriften og Sametinget, sa Støre.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.