– Vi mener dette, og vil ha endring. Hvis styrene ikke vil være med på det, får vi finne noen andre til å sitte i disse styrene.

Næringsminister Jan Christian Vestre går i VG mandag hardt ut mot det som blir beskrevet som skyhøye topplederlønninger i selskaper som har staten som dominerende eier.

Overfor avisen er han klar på at «de som har mest ikke skal kunne rykke enda mer ifra, slik at det blir stadig større forskjeller».

Nå varsler næringsministeren kraftige grep dersom staten ikke blir hørt i sine anmodninger.

Ut mot lederlønningene

I tillegg til å true med å bytte ut styremedlemmer som ikke følger opp hans politiske signaler på lederlønninger, sier Vestre at det også vurderes et tak, eller i noen tilfeller forbud, mot bonusutbetalinger til toppledere.

Næringsministeren har allerede uttrykt sin misnøye i form av protokolltilførsler hos flere store, statseide selskapers generalforsamlinger så langt i år.

Blant annet har Telenor, Equinor, DNB, Hydro og Yara fått beskjed om at det er behov for mer moderasjon når det kommer til toppledernes lønninger.

  • DNB-sjef Kjerstin Braathen tjente 15 millioner kroner i fjor, hvor 8,3 millioner var i fastlønn, mens resten var ulike bonuser, pensjonsopptjening og andre ytelser.
  • Telenor-sjef Sigve Brekke tjente på sin side 15,1 millioner kroner i fjor.
  • Equinor-sjef Anders Opedal tjente 18,1 millioner kroner i fjor.

Vestre sier til VG at han kommer til å ha lignende protokolltilførsler «på veldig mange generalforsamlinger» fremover.

– Dette er viktig for oss og dette må selskapene levere på. Selvsagt skal vi ha konkurransedyktige vilkår og ha dyktige hoder og hender på alle nivå i våre selskaper. Men det kan ikke være slik at dem som har mest, skal rykke enda mer ifra, slik at det blir stadig større forskjeller mellom inntektene vanlig folk har og det de på toppene har.

Bonusforbud

I tillegg til ønsket om lavere lederlønninger sier næringsministeren videre at «noe må gjøres med bonusene».

Vestre mener det ikke kan være slik at det man får som bonus på toppen ikke kan avgjøre om man er motivert for å gjøre en god jobb for «disse utrolig spennende selskapene», når man allerede har millionlønn i bunn.

– For et flertall av våre statlige selskaper, kategori 3-selskapene, vel 40 selskaper, som har sektorpolitiske mål og som ikke er børsnoterte, vurderer vi faktisk å forby bonus, sier han.

Det gjelder blant annet Bane NOR, Vinmonopolet, Nye veier, NRK, Statnett, Gassnova, Petoro, Eksportfinansiering Norge og Gassco.

På spørsmål om ikke bonusforbud og lavere lederlønninger vil bidra til at flere vil foretrekke private selskaper fremfor statlige, sier Vestre at det er en balansegang mellom konkurransedyktighet og moderasjon.

– Men jeg er ikke enig i det premisset så lenge de allerede har en meget god lønn. De har mer enn nok til å leve et godt og lykkelig liv, i hvert fall materielt sett.

Svar fra Telenor

Blant selskapene der staten har kommet med protokolltilførsler til generalforsamlingene så langt i år – DNB, Telenor, Equinor, Aker Solutions, Akastor, Nammo, Hydro og Yara – er det kun Telenor som har svart på avisens henvendelser om næringsministerens uttalelser.

Informasjonssjef David Fidjeland påpeker i en epost at Nærings- og fiskeridepartementet stemte for styrets rapport for godtgjørelse til ledende personer, og samtidig understreket statens forventninger på lederlønnsområdet.

– Styret i Telenor har i forbindelse med policyen for belønning av ledere fremhevet at selskapet møter kravene i de nye retningslinjene og har også til hensikt å gjøre det fremover, skriver han.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.