Tirsdag legger Nærings- og fiskeridepartementet frem statens eierrapport som gjør opp status for de over 70 statseide, og delvis statseide selskapene.

– Vi ser at de statlig eide selskapene leverer gode avkastningstall, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Nærings- og fiskeridepartementet anslår at staten vil motta 58,6 milliarder kroner i utbytte fra selskaper med statlig eierandel for 2021.

– Årets eierrapport viser en relativt betydelig verdiutvikling for statens eierandeler og et rekordstort utbytte til staten fra selskapene. Dette kommer hele samfunnet til gode, sier Vestre.

Statens direkte eierskap i børsnoterte selskaper ga en avkastning i 2021 på 53,6 prosent, mot minus 4,2 prosent året før. Til sammenligning var avkastningen på Oslo Børs 23,4 prosent i fjor.

Fokus på klima

Statens eierrapport er en årsrapport om statens direkte eierskap i 71 selskaper, med til sammen 332 551 ansatte. Rapporten gir en samlet oversikt over nøkkeltall fra året som har gått, i tillegg til selskapenes måloppnåelse, strategi, økonomiske utvikling og viktige hendelser i 2021. Rapporten inneholder også rapportering på selskapenes klimagassutslipp.

– Det er positivt at alle selskaper i kategori 1 og 2 rapporterer på klimagassutslipp, men samlet er det fortsatt for få. Tallene viser at vi ikke er i mål når det gjelder rapportering på klimagassutslipp og at det er store utslipp blant flere selskaper, og dette vil vi følge opp i den nye eierskapsmeldingen.

Samtidig inviterer næringsminister Jan Christian Vestre tirsdag til eierskapskonferanse med temaet «Akselerere det grønne skiftet – hvordan kutte 55 % innen 2030?».

Staten har delt selskapene de eier i tre kategorier. For de totalt 22 selskapene i kategori 1 og 2 som er både børsnoterte og ikke-noterte selskaper, har staten mål om høyest mulig avkastning over tid.

For de 43 selskapene i kategori 3, har staten mål om mest mulig effektiv oppnåelse av sektorpolitiske mål. Dette er selskaper som stort sett ikke opererer ikke i konkurranse med andre.

Moderasjon

Staten rapporterer også om hvordan det har gått med godtgjørelsen til de ledende ansatte i de statseide selskapene. Vestre har tidligere uttalt at han ønsker å moderere godtgjørelsene. Samme budskap gjentar han i forbindelse med eierrapporten.

- Denne regjeringen er opptatt av moderasjon i lederlønn. Moderasjon er noe jeg har fulgt opp i forbindelse med årets generalforsamlinger, og som jeg også vil ha oppmerksomhet på fremover, sier Vestre.

«Det er viktig at selskapene kan tilby konkurransedyktig godtgjørelse, men det er verken i selskapenes eller staten som eiers interesse at selskapene betaler mer enn nødvendig for å beholde og tiltrekke seg nødvendig kompetanse» heter det i rapporten.

Under pressekonferansen uttalte Vestre at han varsler tiltak som kommer i eierskapsmeldingen til høsten for å moderere ledergodtgjørelsene. Akkurat hvilke tiltak, nevner han ikke. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.