De ferske nøkkeltallene fra årets reviderte nasjonalbudsjett viser at regjeringen ser for seg en fastlands bnp-vekst på 3,7 prosent. Det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet, ellers kjent som oljepengebruken, anslås til 402,6 milliarder kroner.

Det tilsvarer 3,7 prosent av oljefondets verdi ved inngangen til 2021, og er altså noe over handlingsregelen på tre prosent. Oljepengebruken blir dermed økt med nær 90 milliarder kroner fra det opprinnelige forslaget som ble lagt frem i fjor høst.

– Revidert nasjonalbudsjett handler mye om veien ut av krisen og ikke minst at vi skal sørge for at alle blir med og ingen hengende etter fordi denne krisen har rammet skjevt, og det er noe som bekymrer meg og som preget revidert nasjonalbudsjett, sa finansminister Jan Tore Sanner på Politisk kvarter på NRK tirsdag morgen.

Det reviderte nasjonalbudsjettet i sin helhet blir offentliggjort klokken 10.45.

Avhenger av smittesituasjonen

De andre nøkkeltallene fra årets reviderte nasjonalbudsjett viser at regjeringen ser for seg en arbeidsledighetsrate (AKU) på 4,4 prosent.

Budsjettimpulsen, altså om budsjettpolitikken bidrar høyere eller lavere aktivitet i økonomien, anslås til 0,6 prosent. Regjeringen legger altså til grunn at oljepengebruken bidrar til økt aktivitet.

«Hvor raskt den økonomiske aktiviteten vil ta seg opp, avhenger i stor grad av hvordan smittesituasjonen utvikler seg, hvor raskt vaksineringen går og hvor tidlig smitteverntiltak kan fases ut. For å illustrere usikkerheten presenterer regjeringen i revidert nasjonalbudsjett tre ulike scenarioer for utviklingen i fastlands-BNP. Hovedbildet er at vi får kontroll med pandemien gjennom vaksinering i løpet av de kommende månedene, og at fastlands-BNP vil vokse med 3¾ prosent både i år og neste år. Et slikt vekstbilde legger til rette for at ledigheten kommer tilbake til lave nivåer i løpet av neste år», skriver Finansdepartementet i en melding.

Det opprinnelige forslaget

Ved fremleggelsen av nasjonalbudsjettet så altså regjeringen for seg en fastlands bnp-vekst på 4,4 prosent. Det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet, ellers kjent som oljepengebruken, var anslått til 313,4 milliarder kroner.

Det tilsvarer tre prosent av oljefondets verdi ved inngangen til 2021, og er altså innenfor handlingsregelen på tre prosent.

At regjeringen så for seg en så rask tilbakegang til handlingsregelen overrasket flere økonomer i fjor høst, da budsjettet for i år ble lagt frem. I 2020 var nemlig oljebruken på fire prosent, og flere så for seg at det ville ta mer enn ett år før oljepengebruken var tilbake på handlingsregel-nivåer.

De viktigste ordene

Hver gang det legges frem et nytt forslag til nytt statsbudsjett, blir det snakk om tall. Både store tall og små tall. Under får du en kort gjennomgang av noen av de viktigste ordene.

Handlingsregelen er en helt sentral del av rammeverket for bruken av oljeinntekter som ble vedtatt i 2001. Regelen er en rettesnor for hvor mye av oljeinntektene som kan brukes over statsbudsjettet hvert år. Regelen ligger på tre prosent.

Det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet: For å måle den såkalt underliggende bruken av oljeinntekter – altså hvor mye av bruken som skyldes beslutninger tatt av politikerne – beregnes det et strukturelt, oljekorrigert underskudd. Strukturelle endringer i oljepengebruken skjer som følge av endringer i innretningen av budsjettpolitikken, i motsetning til konjunkturelle endringer, som altså skyldes at økonomien går bedre eller dårligere.

Budsjettimpulsen er kanskje det aller viktigste tallet i statsbudsjettet. Den viser om budsjettpolitikken bidrar til høyere eller lavere aktivitet i økonomien. En positiv budsjettimpuls indikerer dermed at oljepengebruken bidrar til økt aktivitet, mens en negativ impuls bidrar til det motsatte.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.