Det fremgår av forslaget til ny integreringslov som regjeringen la frem fredag formiddag.

Tanken er å etablere en betydelig mer tilrettelagt norskopplæring for nyankomne flyktninger og innvandrere på familiegjenforening enn dagens standardiserte, toårige introduksjonsprogram muliggjør. Introduksjonsprogrammet skal tilpasses den enkeltes kompetanse- og utdannelsesnivå.

Les også denne kommentaren fra Kjetil Alstadheim om Arendalsuka: Arendalsuka ble sparkesyklet i gang – uten sparkesykler dnPlus

– Det kan være mennesker med legeutdanning, analfabeter eller svært lite utdannelse som blir sittende i samme klasserom. Slik skal det ikke være. Vi ønsker et mer tilpasset tilbud til den enkelte og åpner for at lengden på introduksjonsprogrammet kan variere fra tre måneder og opptil fire år, avhengig av hva slags utdannelse og kompetanse man har med seg fra hjemlandet og hva som skal være den enkeltes sluttmål, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Strengere norskkrav

Regjeringen foreslår også å skjerpe kravet til muntlige norskferdigheter for rett til norsk statsborgerskap til å ligge på et nivå der man kan «opprettholde en samtale om de fleste allmenne emner og kan hanskes med uforutsette situasjoner eller spørsmål som oppstår». Man skal kunne «samtale om de fleste emner, og kan håndtere uforutsette situasjoner uten å få språkproblemer», ifølge Sanner.

– Norsk språk er nøkkelen til å delta i små og store fellesskap i samfunnet og til å få innpass i arbeidslivet. Man må lære seg språket for å skaffe seg jobb, venner og nettverk der man bor, sier Sanner.

I fjor gikk 55 prosent av deltagerne som avsluttet introduksjonsprogrammet rett over i arbeid eller utdannelse.

Reform av hele lovverket

Forslagene som ble sendt ut på høring fredag, innebærer opprettelsen av integreringsloven og endringer i lov om norsk statsborgerskap.

– Vi gjennomfører nå en reform av hele lovverket og den norske integreringspolitikken. Flere flyktninger skal få formell utdannelse og komme i jobb. Vi må sikre at de som kommer til Norge og får opphold her, får de beste forutsetningene for å bruke sine kunnskaper og evner, og til å ta aktiv del i samfunnet, sier Sanner.

Et nytt er innføringen av en integreringskontrakt mellom den enkelte flyktning og kommunen han eller hun blir bosatt i. Kontrakten skal inneholde konkrete mål for den enkelte, herunder forventninger og sluttmål for opplæringen. Regjeringen foreslår også en rett og plikt til karriereveiledning og kompetansekartlegging.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.