– Vi frykter at dette kan være et brudd på konkurranseloven. Vi vet ikke i dag, så det vi nå gjør er å få informasjon for å avkrefte eller bekrefte om det er et lovbrudd. I det mest alvorlige tilfellene kan det resultere i gebyrer, sier konkurransedirektør Lars Sørgard til DN, og mener det er for tidlig å spekulere i størrelsesordenen på disse.

Onsdag formiddag holdt Konkurransetilsynet pressekonferanse i deres lokaler i Bergen, der det presenterte resultatene av en kartlegging av innkjøpsbetingelser i dagligvaremarkedet, og hvorvidt det foregår ulovlig prisdiskriminering.

Av rapporten fremkommer det at «den viser til dels store forskjeller i dagligvarekjedenes innkjøpspriser.»

«Kartleggingen dokumenterer at en rekke leverandører gir dagligvarekjedene Rema 1000, Coop og Norgesgruppen ulike innkjøpsbetingelser. I noen tilfeller har enkelte leverandører en prisforskjell på over 15 prosent på varer de selger til dagligvarekjedene. Det vil si at en av kjedene betaler 15 prosent mindre enn andre kjeder for akkurat samme vare», skriver tilsynet i rapporten.

– Vi hadde ingen konkret informasjon om dette før vi startet arbeidet med rapporten. Dette er et veldig komplisert og ressurskrevende arbeid å finne ut om disse forskjellene. Det er unikt, og ingen andre land som har gjort en slik undersøkelse av innkjøpsbetingelser, sier Sørgard.

Direktøren opplyser overfor DN at arbeidet fremover vil gå ut på blant annet bevissikring og dialog med de forskjellige aktørene.

– Det er helt vanlig prosedyre. Hvor lang tid det kommer til å ta vil jeg ikke si noe om, ettersom det er så komplekst og stort. Men det kan ta lang tid, sier han.

Norgesgruppen skiller seg ut

Som en del av kartleggingen har tilsynet hentet inn innkjøpspriser til dagligvarekjedene Norgesgruppen, Coop og Rema fra ti merkevareleverandører i 2017.

Ifølge rapporten er disse leverandørene Tine, Orkla, Nortura, Ringnes, Coca-Cola Norge, Mondelez Norge, Mills, Scandza , Nestlé Norge og Mars Norge.

Spesielt Norgesgruppen blir trukket frem som en leverandør som «gjennomgående oppnår bedre betingelser enn de to andre dagligvarekjedene, og at forskjellene er spesielt store for enkelte leverandører.»

Norgesgruppen er landets største dagligvarekonsern, og eier butikker som Kiwi og Meny.

Begynte arbeidet i sommer

Rapporten kommer etter at tilsynet i sommer fikk bevilget 6,5 millioner kroner fra regjeringen gjennom et supplerende tildelingsbrev.

Det kom som følge av at Nærings- og fiskeridepartementet i fjor sommer ba tilsynet om bistand i arbeidet med å kartlegge ulike forhold i dagligvarebransjen.

Kartleggingen fikk tilnavnet «Prosjekt Dagligvare», og har vært ledet av Sigurd Birkeland.

– Prisforskjeller kan skade konkurransen. Vi har avdekket forskjeller som kan være så store at kan skade konkurransen. Derfor har vi startet etterforskning, sa konkurransedirektør Lars Sørgard under pressekonferansen.

Uanmeldte kontroller tirsdag

Tirsdag slo en rekke uanmeldte kontroller hos flere av Norges største leverandører til dagligvarekjeder ned som en bombe, da både Norgesgruppen og Orkla bekreftet at de hadde hatt besøk av Konkurransetilsynet.

Konkurransedirektøren opplyser overfor DN at tilsynet ble tatt imot på en profesjonell måte under tirsdagens razzia.

– Alt forløp rolig og fint.

– Opplever du at lovanvendelsene bak razziaene er kontroversiell?

– Vi så på det som helt uproblematisk. Vi snakker om både misbruk av dominerende stilling, som gjelder leverandørene, og forbud mot ulovlig samarbeid som gjelder leverandør og kjedene, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.