I flere måneder har Konkurransetilsynet finkjemmet avtalene som leverandører har med dagligvarekjedene. Tirsdag slo tilsynet til mot blant andre Orkla-eide Lilleborg som er en av de dominerende leverandørene i dagligvaremarkedet. Senere tirsdag bekreftet Norgesgruppen og Mondelez Norge, som er eier av den kjente sjokoladeprodusenten Freia, at de også var utsatt for razzia fra Konkurransetilsynet.

– Vi har undersøkt om leverandører setter høyere priser til noen enn andre. Kartleggingen viser at noen forskjeller er så store at det kan være skadelig, sier konkurransedirektør Lars Sørgard under pressekonferansen onsdag.

Konkurransetilsynet fortalte tirsdag at de aksjonerte mot Lilleborg etter mistanke om brudd på konkurranseloven. Hensikten har vært å sjekke om det er blitt gitt urimelig store prisforskjeller i betingelsene til de ulike kjedene. Konkurransetilsynet har kartlagt 16 leverandører og totalt 2900 produkter. Av de store kjedene har tilsynet kartlagt Rema 1000, Norgesgruppen og Coop.

– Norgesgruppen får gjennomgående bedre betingelser, sier Sigurd Birkeland leder for «Prosjekt Dagligvare» i Konkurransetilsynet under pressekonferansen.

«Overrasket»

«Kartleggingen dokumenterer at en rekke leverandører gir dagligvarekjedene Rema 1000, Coop og Norgesgruppen ulike innkjøpsbetingelser. I noen tilfeller har enkelte leverandører en prisforskjell på over 15 prosent på varer de selger til dagligvarekjedene. Det vil si at en av kjedene betaler 15 prosent mindre enn andre kjeder for akkurat samme vare», skriver Konkurransetilsynet i en pressemelding.

Det er stor variasjon mellom leverandørene. Kartleggingen viser at noen store leverandører har stor prisforskjell mens andre har mindre. I de aller fleste tilfellene er det den største kjeden som får de beste betingelsene. Den største dagligvarekjeden i Norge er Norgesgruppen som blant annet eier Kiwi og Meny.

– Vi er overrasket over at det er så store prisforskjeller. Prisforskjeller i seg selv er ikke ulovlig, men dersom slike prisforskjeller har medført at forbrukeren har betalt høyere priser som følge av dette, kan det foreligge et brudd på konkurranseloven, sier Sørgard.

Tilsynet frykter at aktører kan bli presset ut av markedet, eller at det blir vanskeligere å etablere seg.

– Vi har avdekket forskjeller som kan være så store at det kan skade konkurransen. Derfor har vi startet etterforskning, sier han.

Konkurransetilsynet har brukt en rekke ulike beregningsmodeller. Uansett modell viser funnene at Norgesgruppen har lavere innkjøpspriser.

– Prisforskjellene kan skade konkurransen, men forskjeller kan også være bra fordi leverandørene presses til å sette lavere priser, sier Sørgard.

Prisforskjellene ned til Coop og Rema er større enn prisforskjellene dem i mellom. Norgesgruppen jobber med å få oversikt, og har enda ikke kommet med en kommentar knyttet til saken.

Konkurransetilsynet avholder pressekonferanse etter razziaene mot dagligvarehandelen. Konkurransedirektør Lars Sørgard (tv) og Sigurd Birkeland, leder for prosjekt dagligvare.
Konkurransetilsynet avholder pressekonferanse etter razziaene mot dagligvarehandelen. Konkurransedirektør Lars Sørgard (tv) og Sigurd Birkeland, leder for prosjekt dagligvare. (Foto: Eivind Senneset)

«Prosjekt dagligvare»

Konkurransetilsynet avholdt pressekonferansen i sine lokaler i Bergen onsdag formiddag. Der presenter det resultatene av kartleggingen som er gjort av innkjøpsbetingelser i dagligvarebransjen. Dette skulle etter planen legges frem i neste uke, men ble flyttet frem til onsdag etter tirsdagens hendelser. Tirsdag ble det gjennomført razziaer hos Orkla-eide Lilleborg, Norgesgruppen og Mondelez Norge.

«Prosjekt dagligvare» ble etablert i juli i år. I sommer ble tilsynet bevilget 6,5 millioner kroner i et supplerende tildelingsbrev for å bidra regjeringens arbeid med å følge opp et vedtak fra Stortinget som skal fremme konkurransen i dagligvaremarkedet.

Flere uanmeldte kontroller

Lilleborg er heleid av Orkla, og står bak en rekke kjente merkevarer innen blant annet innen hygiene og rengjøring.

Avdelingsdirektør Beate Berrefjord i Konkurransetilsynet opplyste overfor DN tirsdag at razziaen kom etter lang tids kartlegging.

– Vi har over lengre tid gjennomført kartlegging av innkjøpsbetingelsene i dagligvaremarkedet. Vi har kartlagt hvordan prisingen skjer mellom leverandørene og innkjøp i kjedene, sa hun.

Beate Berrefjord i Konkurransetilsynet.
Beate Berrefjord i Konkurransetilsynet. (Foto: Konkurransetilsynet)

Det ble i tillegg gjennomført en uanmeldt kontroll hos Mondelez Norge, som er eier av den kjente sjokoladeprodusenten Freia. Det bekreftet en talsperson i selskapet overfor DN tirsdag kveld.

Tilsynet var også på uanmeldt besøk hos Norgesgruppen, landet største dagligvarekonsern, som eier butikker som Kiwi og Meny.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.