I forrige uke ble det innført nasjonal skjenkestopp ved midnatt. Nå foreslår altså direktoratet å innføre en full nasjonal skjenkestopp.

Treningssentre og svømmehaller foreslås å stenges, med unntak for individuell trening. I tillegg foreslås det antallsbegrensninger i butikker og kjøpesentre.

Det anbefales også å avlyse eller utsette alle innendørs arrangementer med over 20 personer. For voksne anbefales det å avlyse eller utsette fritidsaktiviteter fritidsarrangementer til nyttår.

Regjeringen holder pressekonferanse mandag kveld klokken 20, hvor de nye tiltakene legges frem.

– Alvorlig og raskt eskalerende

Det kommer også et forsterket råd om hjemmekontor.

– Det har ikke gått tilstrekkelig tid til å kunne vurdere effekten av tiltakene som ble iverksatt den 9. desember. Smittesituasjonen beskrives likevel nå av FHI som så alvorlig og raskt eskalerende at risikoen ved å avvente iverksettelse av forsterkede tiltak vurderes som betydelig, skriver direktoratet i sin faglige vurdering.

Vil ramme næringslivet

De peker videre på at tiltakene som foreslås, vil innebære økonomiske tap for næringslivet og kultursektoren. Enkelte av tiltakene antas å få store sosiale konsekvenser for ansatte som permitteres eller sies opp, skriver Helsedirektoratet.

– Tiltakene innføres på et tidspunkt der store deler av næringslivet har belaget seg på økte inntekter, heter det.

Helsedirektoratet foreslår også et felles regelsett for smittekarantene uavhengig av hva slags virusvariant man er smittet med.

Anbefaler ikke forlenget juleferie i skolen

Helsedirektoratet støtter FHIs forslag om at det innføres et nasjonalt gult nivå i barnehager og barneskoler.

–  Vi har kunnskap om at både gult og rødt tiltaksnivå i ungdomsskoler og videregående skoler bidrar til problemer med å tilby undervisning i alle fag da klasser blandes. Det bør derfor være tungtveiende grunner til at dette innføres i ungdomsskole og  videregående og for korte perioder, skriver Helsedirektoratet i sin vurdering.

Hverken direktoratet FHI eller Udir og Bufdir anbefaler forlenget juleferie. Direktoratet mener det er viktig å avlyse felles arrangementer som blander klassen i skolen.

Ideelt sett bør alle elever testes før de slippes inn i skolene igjen, ifølge direktoratet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.