– Vi setter nå ned egenandelen i ordningen, først og fremst for å komme de minste bedriftene i møte. Mange småbedrifter har allerede benyttet seg av ordningen, og disse vil merke effektene av redusert egenandel best i neste søkerunde, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding fredag kveld.

Hittil har regjeringen delt ut én milliard kroner til norske bedrifter gjennom den såkalte kompensasjonsordningen. Hensikten med denne er å erstatte en andel av uunngåelige faste utgifter, og beregnes blant annet etter omsetningsbortfall.

Lavere egenandel

For utbetalingene for april, senkes altså terskelen noe:

  • Egenandelen halveres fra 10.000 kroner til 5000 kroner.
  • Foretak kan motta gaver for inntil 3000 uten at dette regnes som omsetning. Dette for at kronerulling, eller lignende, opp til denne summen ikke skal føre til redusert tilskudd.
  • Dyrefor og uunngåelig lønn regnes som uunngåelige faste kostnader, for tjenesteytende virksomhet der levende dyr er en del av tjenesten og dyrevernshensyn gjør det nødvendig med en viss bemanning, skriver departementet, og viser til rideskoler og hundekjøring som eksempler. Oppdrettsnæringen omfattes imidlertid ikke.

Fra og med lørdag 16. mai er det mulig for bedriftene å søke om kontantstøtte for april måned. Ordningen gjelder i utgangspunktet bare for perioden mars til og med mai.

– Regjeringen vurderer nå om det er behov for at ordningen skal forlenges eller om den eventuelt skal erstattes av ordninger som i større grad har incentiver til arbeid og aktivitet, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i pressemeldingen.

Nye regler for sesongbedrifter

Ordningen justeres også for å treffe sesongbedriftene bedre, ifølge regjeringens pressemelding. Dette defineres som bedrifter med minst 80 prosent av omsetningen innen en sammenhengende seksmånedersperiode, og som yter tjenester eller tilbyr aktiviteter som helt eller delvis foregår ute.

Justeringsnøkkelen er laget for å ta høyde for at store deler av årsomsetningen kan komme over noen få måneder, og kan gi flere ganger høyere utbetalinger for sesongbedriftene enn den normale utregningen tilsier. Sesongjusteringen er videre utdypet på regjeringens nettsider.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.