Finansdepartementet holder pressekonferanse om lønnsstøtteordningen klokken 20.30 fredag kveld. Både finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og næringsminister Jan Christian Vestre er til stede.

Der presenterer de ordningen.

Slik utregnes støttebeløpet

  • Lønnsstøtten settes til maks 30.000 kroner i måneden per ansatt som bedriften velger å beholde i arbeid, begrenset til maks 80 prosent av den ansattes bruttolønn. For å kunne motta maksimalt støttebeløp må omsetningsfallet være 100 prosent.
  • Ved omsetningsfall under 100 prosent avtar støttebeløpet gradvis ned til 3000 kroner i måned per ansatt ved 20 prosent omsetningsfall. Hvis omsetningsfallet er mindre enn 20 prosent, er støttebeløpet null.
  • Omsetningsfallet sammenlignes med omsetningsfallet i tilsvarende måned to år tidligere. Foretak opprettet etter 1. mars 2020 må benytte oktober og november 2021 som referanseperiode, med en avkorting på 20 prosent.
  • Bedrifter kan få maksimalt 47 millioner kroner i støtte per måned. Grensen gjelder også for konsern. For konsern gjelder beløpsgrensene på summen av beregnede tilskuddsbeløp for alle foretakene i konsernet som søker om tilskudd.
  • Støtten kan ikke overstige bedriftens omsetningsfall målt i kroner.

Ordningen gjelder fra desember 2021 til og med januar 2022. Hvis de strenge smitteverntiltakene vedvarer, kan det være aktuelt å forlenge ordningen for februar 2022, opplyses det.

Permitterer likevel

Leder Peggy Hessen Følsvik i arbeidstagerorganisasjonen LO oppfordrer bedriftene som nå har sendt ut permitteringsvarsler til å snu.

– Trekk tilbake permitteringsvarslene. Ta i stedet i bruk ordningen med lønnsstøtte og hold folk i arbeid der det er mulig, sier hun i en pressemelding.

I Nordic Choice blir det likevel permitteringer.

I en pressemelding skriver Petter Stordalens hotellkonsern at forventningene til ordningen ikke ble innfridd for de store aktørene i hotell- og restaurantbransjen.

– Vi har hatt is i magen og lovet våre ansatte å gjøre alt for å unngå permitteringer. Da vi tidligere i uken nærmest ble avskåret helt fra både den generelle kompensasjonsordningen og den kommunale ordningen, hadde vi håpet regjeringen ville lytte til partene i arbeidslivet og sørge for en lønnsstøtteordning som sikrer tryggheten til ansatte i store bedrifter. Det har ikke skjedd, og vi ser ingen annen utvei enn å gå til omfattende permittering, sier administrerende direktør Torgeir Silseth i Nordic Choice Hotels.

Får fire dager på seg

Ordningen retter seg mot selskaper som er direkte eller indirekte berørt av nasjonale lovpålagte begrensninger på sitt forretningsområde.

Ordningen gjelder for faste ansatte, både heltid og deltid, midlertidig ansatte på tidsavgrensede kontrakter med avtalt omfang på arbeidet og lærlinger, som var i arbeid per 30. november i år og har vært i aktivt arbeid hele tilskuddsperioden.

En rekke store utelivsaktører har allerede sendt ut permitteringsvarsler til sine ansatte etter regjeringens siste innskjerpende tiltak – blant annet nasjonal skjenkestopp. Nå gir regjeringen de bedriftene som har sendt ut permitteringsvarsler fire dager på seg til å hente dem tilbake igjen for å kunne dra nytte av den nye lønnsstøtteordningen.

For å kunne søke om støtten kan bedriften nemlig ikke ha iverksatt helt eller delvis permittering av ansatte etter 30. november. Men det gis et unntak for bedrifter som har hentet alle ansatte som ble permittert etter denne datoen tilbake i arbeid senest 21. desember.

På Stortinget fredag ettermiddag sa næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) at lønnsstøtten ikke vil bli betalt ut før tidligst januar, ifølge NTB.

Ville hatt den før nyttår

– Målet til denne regjeringen er å holde flest mulig folk i arbeid. Som et alternativ til permittering, fremmer vi et forslag om en lønnsstøtteordning. Mange av bedriftene som nå påvirkes hardest av smitteverntiltakene er de samme bedriftene som har hatt det krevende under hele pandemien. Med denne ordningen kan bedriftene tilby de ansatte andre, relevante arbeidsoppgaver. Dette er en mulighet til å holde arbeidstagerne sine i arbeid, selv om den vanlige driften ikke opprettholdes, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum i en pressemelding.

En proposisjon for den nye ordningen vil ikke komme til Stortinget for behandling før i januar, ifølge Vedum. Høyres finanspolitiske talsperson Tina Bru skulle gjerne hatt den før.

– Regjeringen har vært bakpå med å presentere konkrete økonomiske tiltak. Det er bra at de endelig kommer på banen, men vi hadde forventet at de la opp til å behandle dette før jul. Når myndighetene innfører så strenge regler at vi fratar mange levebrødet sitt, så må også staten stille opp med gode økonomiske tiltak, sier hun i en kommentar.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.