Som regjeringen tidligere varslet blir den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet forlenget. Samtidig vil regjeringen også innføre begrensninger på utbytte for de virksomhetene som mottar støtte.

– Vi forventer at eiere og ledere opptrer ansvarlig. Regjeringen er klar på at koronastøtten skal gå til å holde folk i arbeid, ikke til utbytte for eierne, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Dette er tiltakene for næringslivet som skulle gjelde ut januar, men som forlenges ut februar:

 • Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere
 • Rett til dagpenger til ledige og permitterte, uavhengig av hvor lenge de har mottatt ytelsen
 • Perioden for AAP-mottagere som er avklart for arbeid
 • Forhøyet dagpengesats på 80 prosent kompensasjon for den delen av dagpengene som er under 3 ganger grunnbeløpet
 • Særreglene med dagpenger for lærlinger
 • En ledig kan jobbe opp til 60 prosent av vanlig arbeidstid før dagpengene bortfaller, mot normalt 50 prosent

Dette er tiltakene som nå gjeninnføres:

 • Dagpengeretten for personer som har lav opptjening i 2021 sikres ved at kravet til tidligere inntekt for å få dagpenger settes ned fra 1,5 G til 0,75 G siste 12 måneder, eventuelt fra 3 G til 2,25 G siste 36 måneder
 • Kravet om at man må ha minst 50 prosent redusert arbeidstid for å få dagpenger lempes på, slik at man også har rett på dagpenger dersom man kun får arbeidstiden redusert med 40 prosent
 • Ordningen med dagpenger til lærlinger åpnes for nye tilfeller
 • Regjeringen vil sikre at Nav er i stand til å håndtere eventuelt økte henvendelser. Derfor forlenges hjemmelen til å forskuttere dagpenger ved behov

Kulturpott på 1,7 milliarder kroner

I tillegg legger regjeringen en ny støttepakke på bordet for kultur, frivillighet og idrett. Summen på støttepakken som er satt av er 1,7 milliarder kroner.

Kulturpotten fordeles på følgende måte:

 • 400 millioner kroner til kompensasjonsordningen for kulturarrangementer frem til sommeren 2022
 • 300 millioner kroner til stimuleringsordningen for kulturlivet første kvartal 2022
 • 300 millioner kroner til fordeling gjennom eksisterende virkemiddelapparat, som for eksempel Kulturfondet og Fond for lyd og bilde
 • 100 millioner kroner til musikk- og scenekunstinstitusjoner og museer som ikke fanges av andre støtteordninger for første kvartal 2022

De resterende 600 millionene settes av til tilskuddsordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren og midlertidig tilskudd til frivillighetssektoren.

Samtidig gjør også regjeringen noen endringer på kompensasjonsordningen for kulturlivet.

Kompensasjonsordningen endres slik at både arrangører og underleverandører kan søke kompensasjon på bakgrunn av tapt omsetning fra kulturarrangementer, beregnet etter tidligere års gjennomsnittsomsetning fra årene 2017–2019. Kompensasjonsgraden settes til 70 prosent og gjelder fra 1. november.

– Vi skal stille opp for dem

Tirsdag møter finansminister Trygve Slagsvold Vedum, næringsminister Jan Christian Vestre, kulturminister Anette Trettebergstuen og arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik til pressekonferanse for å presentere nye økonomiske tiltak i forbindelse med de nasjonale tiltakene som ble presentert mandag.

– Jeg forstår at både arbeidstagere og bedriftseiere er bekymret for denne situasjonen. De nødvendige men strenge smitteverntiltakene vil gjøre det mer krevende for mange folk, bedrifter og næringer. Vi skal stille opp for dem. Vi tar nå i bruk en enda større del av verktøykassen og foreslår en tiltakspakke som vil lette den økonomiske byrden for de som nå har det vanskelig, sier Vedum.

Tirsdag kom det ikke en ny lønnsstøtteordning slik som partene i arbeidslivet har etterspurt, men regjeringen opplyste om at de fremdeles jobber med å utvikle denne.

Mandag kveld holdt regjeringen pressekonferanse der de presenterte nye nasjonale tiltak for å begrense smittespredningen i samfunnet. Blant annet innførte regjeringen nasjonal skjenkestopp, krav om hjemmekontor, samtidig som de strammet inn på arrangementer og uteliv, kulturlivet og organiserte fritidsaktiviteter.

Det siste døgnet er det registrert 4.864 nye koronasmittede personer i Norge. Det er 747 flere enn samme dag i forrige uke. Mandag var 358 koronapasienter innlagt på sykehus. Det er det høyeste tallet så langt i pandemien.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.