– Tallene viser at inntektene holdt seg stabile, samtidig som avisene etter mange år med store kostnadsreduksjoner samlet sett har tillatt seg å øke kostnadene noe, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet, i en pressemelding.

Ifølge en ny rapport fra tilsynet kommer det frem at norske aviser for første gang siden 2011 har en stabil inntektsutvikling. Fra 2017 til 2018 hadde avisene tilnærmet likt driftsinntektsnivå.

– Et flertall av avisene hadde også en stabil eller positiv utvikling i antall årsverk i 2018. Samlet kan disse utviklingstrekkene tyde på at «trykket» har avtatt noe, sier Velsand.

Digital vekst

Ifølge rapporten, som gis ut på årlig basis, var 2018 det første, positive året på på lenge. Det var første gang siden 2011 at inntektsutviklingen var stabil fra det ene året til det neste.

Avisenes samlede driftsresultat ble på litt over 820 millioner kroner i 2018, kun 70 millioner kroner mindre enn året før.

– Inntektsutviklingen gjør at avisenes lønnsomhet har holdt seg rimelig stabil det siste året. Når vi likevel ser en liten reduksjon i lønnsomheten, er det fordi kostnadene økte noe for første gang siden 2012, sier Medietilsynet-direktøren.

Store tap

De siste fem årene har norske aviser tapt til sammen to milliarder kroner, ifølge rapporten. Den viser også at brukerinntektene øker, mens annonseinntektene faller.

For første gang har veksten i digitale inntekter veid opp for hele inntektsfallet på papir. Tilsynet peker på at dette i stor grad har å gjøre med økte digitale brukerinntekter, som er inntekter fra abonnement og løssalg.

– Avisene ser ut til å ha fått fart på det digitale brukermarkedet. Det ble solgt betydelig flere digitale abonnement i 2018 enn året før, sier Velsand.

Annonser har lenge vært en svært viktig kilde til inntekter for norske aviser. Dette endret seg imidlertid etter 2014, da Google og Facebook virkelig begynte å markere seg på markedet i Norge. I årene etter har avisene opplevd et kraftig fall i annonseinntektene, noe som kom til syne i 2015.

Da ble brukerinntekter totalt sett større enn annonseinntektene.

Papiravisen ikke helt død

Til tross for økte digitalinntekter, er det fortsatt på papir at avisene tjener pengene sine. I 2018 stod salg av papiravisene for over 70 prosent av avisenes inntekter, ifølge rapporten.

– Dette viser at utfordringene og omstillingsbehovet for avisene langt fra over, selv om 2018 altså viser en noe mer stabil utvikling enn vi har sett de siste årene, sier Velsand.

De siste ukene har det blitt klart at både Morgenbladet og Dagens Næringsliv, som begge eies av NHST-konsernet, må kutte henholdsvis åtte og 30 millioner kroner, som følge av inntektsfall. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.