– Det finnes ikke noe som heter karbonnøytral olje. Dette er nok et desperat forsøk fra oljelobbyen på å grønnvaske det faktum at olje og gass sammen med kull er det som forårsaker dødelig ekstremvær rundt omkring i verden, sier Miljøpartiet De Grønnes førstekandidat i Oslo Lan Marie Berg.

I sommer gikk Lundin Energy ut og sa at all fremtidig olje de selger fra Johan Sverdrup-feltet, vil være sertifisert som karbonnøytralt produsert, blant annet på grunn av elektrifisering av oljeproduksjonen og på grunn av kompensasjon gjennom skogplanting.

Det reagerer Berg på. Hun klagde mandag inn Lundin til Forbrukertilsynet for det hun mener er brudd på markedsføringsloven.

– Vil alltid være klimaødeleggende

– Jeg forventer at Forbrukertilsynet griper inn mot denne formen for villedende markedsføring, sier hun.

Berg sier at klimakrisen skyldes forbrenning av olje, kull og gass og viser til at mer enn 95 prosent av klimagassutslippene fra olje kommer fra selve forbrenningen.

– Derfor er det helt meningsløst av Lundin og oljenæringen å si at et oljeprodukt er karbonnøytralt. Olje vil alltid være klimaødeleggende, sier hun.

– Produksjonen er karbonnøytral

Frøydis Eldevik, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Lundin Energy Norway, mener selskapet har sitt på det tørre når de omtaler oljeproduksjonen på Johan Sverdrup som karbonnøytral.

– Det er CO2-utslippene fra lete-, utbyggings- og produksjonsfasen som er inkludert i regnestykket. Kort sagt alle utslipp fram til oljen blir solgt videre, sier hun.

Eldevik sier at hele prosessen er transparent og viser til at den er sertifisert av det uavhengige sertifiseringsorganet Intertek Group.

– Elektrifisering gir, sammen med en rekke andre effektiviseringstiltak, en betydelig utslippsreduksjon. For de gjenværende utslippene fra for eksempel fartøy og borerigger, kompenserer vi gjennom skogplanting. I sum er vår produksjon fra Johan Sverdrup-feltet karbonnøytral, sier hun.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.