Ved utgangen av mars var det registrert 109 100 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav, noe som utgjør 3,8 prosent av arbeidsstyrken. Justert for sesongvariasjoner er det en nedgang på 9 100 arbeidssøkere fra februar.

Sentral statistikk om arbeidsmarkedet fra NAV offentliggjøres hver måned.
Sentral statistikk om arbeidsmarkedet fra NAV offentliggjøres hver måned. (Foto: Per Ståle Bugjerde)

– Arbeidsledigheten fortsatte å falle gjennom mars. I februar ble de fleste smitteverntiltakene fjernet, og det har hatt stor effekt på ledigheten. Vi må tilbake til høsten 2008 for å finne like lav ledighet som nå, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Statistikk fra Nav for mars på arbeidsmarkedet:

  • 58.400 personer var registrert som helt ledige ved utgangen av mars, noe som utgjør 2,0 prosent av arbeidsstyrken.
  • Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 74.500, eller 2,6 prosent av arbeidsstyrken.
  • I tillegg var 34.700, eller 1,2 prosent av arbeidsstyrken, registrert som delvis ledige.
  • 6 900 av de helt ledige er permitterte, mens det samme gjelder for 9.800 av de delvis ledige. De permitterte utgjør til sammen 0,6 prosent av arbeidsstyrken.

I løpet av mars ble det registrert 13 400 nye arbeidssøkere hos Nav. Det tilsvarer om lag 500 per virkedag, mot 600 i februar. Personer som oppgir å ha mistet, eller at de kommer til å miste jobben, utgjør den største gruppen, med 28 prosent av de nye arbeidssøkerne. 14 prosent sier de er, eller kommer til å bli permittert, mens 11 prosent oppgir å ha sagt opp jobben, og ytterligere 11 prosent at de er usikre på sin jobbsituasjon.

Høy etterspørsel

I løpet av mars ble det registrert 72.300 nye ledige stillinger på arbeidsplassen.no. Det tilsvarer 2.900 nye ledige stillinger per virkedag, eller 21 prosent flere enn i mars i fjor. Justert for sesongvariasjoner har antallet ledige stillinger stabilisert seg på et rekordhøyt nivå de siste månedene.

– Vi ser nå en forsterket og vedvarende ubalanse mellom den kompetansen arbeidsgiverne etterspør og den kompetansen arbeidssøkerne tilbyr. Vi må bruke det mulighetsrommet til å inkludere flere i arbeid. Nav har virkemidler som kan brukes, sier Holte.

Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg, serviceyrker og annet arbeid, samt reiseliv og transport.

11.800 av de ledige stillingene som ble registrert i mars, var sommer eller feriejobber. Også for denne type stillinger er det flest innen helse, pleie og omsorg, reiseliv og transport, samt serviceyrker og annet arbeid. I løpet av årets tre første måneder er det registrert 78 prosent flere ledige feriejobber enn i tilsvarende periode i fjor.

Antallet arbeidssøkere gikk ned i alle fylker fra februar til mars, justert for normale sesongvariasjoner. Den relative nedgangen var størst i Oslo.

Andelen helt ledige var høyest i Oslo med 2,5 prosent av arbeidsstyrken, og lavest i Nordland og Trøndelag med 1,5 prosent.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.