Eiendomsinvestor Edgar Haugen fortsetter oppturen fra 2017, og øker inntektene for femte året på rad. I 2018 tjente Haugens eiendomsgigant Ragde Eiendom konsern 749 millioner kroner før skatt. Det er en ny toppnotering, opp fra 704,3 millioner i 2017.

Ragde Eiendom konsern, hvor Ragde Eiendom as er morselskap, står oppført med 15 milliarder kroner i såkalte varige driftsmidler, som omfatter eie av blant annet tomter, bygninger og annen fast eiendom.

– Vi er selvfølgelig godt fornøyde. Når resultatet i fjor er bedre enn året før skal vi ikke klage, sier Haugen til DN.

Han legger til at de gode tallene er et resultat av langvarig arbeid.

– Vi har bygget stein for stein, og nå får vi glede av det.

Øker eiendomsinvesteringene

Det ferske årsregnskapet viser også at Haugen økte eiendomsinvesteringene med omtrent 2,5 milliarder kroner fra 2017 til 2018. Sammenlignet med 2017 er dette en tilbakegang på investeringssiden. Fra 2016 til 2017 økte Haugen eiendomsinvesteringene med nesten fem milliarder kroner.

Haugen er eneeier av Ragde Eiendom, som igjen er eier av 287 selskaper og datterselskaper. Selskapet har over 1,1 millioner kvadratmeter næringseiendom fordelt på lager, kontor, butikk, kjøpesenter, industri, hotell samt 5217 parkeringsplasser.

I tillegg til å konsentrere investeringene i Oslo og Bergen, har selskapet eiendommer i Belgia, Nederland, Sverige, Danmark og Finland.

I årsberetningen skriver Haugen at resultatene er tråd med styrets forventninger.

– Vi forventer også et meget godt resultat dette året, sier han og legger til:

– Det er «business as usual» i år, så det er ingen nye, spennende ting å fortelle om. Vi vil fortsette å utvikle det vi har.

Som i 2017 ble det i 2018 tatt ut et utbytte på 80 millioner kroner.

Ble frifunnet i retten, men er ikke rettskraftig

I fjor høst ble Haugen frifunnet av Oslo tingrett etter å ha blitt saksøkt for å ha kjøpt fire leiligheter til underpris i 2015 og 2016.

Dommen er ikke rettskraftig da saken er anket. Ankeforhandlingen skal opp i Borgarting lagmannsrett i 3. og 4. mars neste år.

Anette Langaas, datter av den avdøde kvinnen Haugen kjøpte leilighetene av, krevde 8,22 millioner kroner i erstatning, men endte opp med å måtte betale 400.000 kroner i saksomkostninger til Haugen.

– Edgar Haugen mener tingrettens dom er riktig. Videre mener han at det er en litt trist sak som med fordel burde vært løst før den ble brakt inn for domstolene, sa Rasmus Asbjørnsen, som var Haugens advokat, da rettssaken var over i desember.