En 31 år gammel mann er av Oslo tingrett dømt til fengsel i tre år og tre måneder for heleri og hvitvasking av om lag 7,3 millioner kroner.

Det fremkommer av en dom fra retten fredag, omtalt på Økokrims nettsider. Mannen er også dømt for dokumentforfalskning.

Av de 7,3 millioner kronene stammer om lag 2,9 millioner kroner fra lønnskompensasjonsordningen som ble innført under koronapandemien. Det har Oslo tingrett vurdert som et skjerpende forhold, ifølge dommen.

Saken er en del av Økokrims satsing på å avdekke bedragerier og hvitvasking og heleri av utbytte som stammer fra støtteordninger innført under pandemien, skriver Økokrim.

Kryptovaluta

I tillegg til fengselsdommen har Økokrim også beslaglagt kryptovaluta til en verdi på om lag fire millioner kroner hos en utenlandsk vekslingstjeneste.

I dommen fra Oslo tingrett fremheves det at «midlene er overført gjennom flere finansinstitusjoner, mange konti, ulike kryptovekslere, i en mengde transaksjoner. Opplegget synes rigget for å hindre transparens og oppdagelse, og har vanskeliggjort avdekkingen av forholdene», heter det.

– Denne saken er et eksempel på at transaksjoner i kryptovaluta kan spores av politi- og påtalemyndighet og beslaglegges og inndras, til tross for at kryptovaluta er desentralisert og kan oppbevares på anonyme adresser, sier politiadvokat Linn Elise Gjems-Onstad.

Det blir ikke spesifisert hva slags kryptovaluta det dreier seg om. Dommen er ikke rettskraftig.

Misbruk av andres identitet

Oslo tingrett har også lagt vekt på at de straffbare handlingene er begått ved det som beskrives som omfattende misbruk av andres identiteter og at det er gått inn for å «hindre transparens og dermed vanskeliggjøre avdekkingen av forholdene».

I dommen legges det vekt på at «slik type kriminalitet som tiltalte domfelles for i denne saken er av svært samfunnsskadelig karakter, og det er av allmennpreventive grunner viktig å reagere strengt på slik adferd».(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.