Oslo kommune har tidligere varslet at byrådet vil foreslå for bystyret at alle som betalte eiendomsskatt i 2016 får tilbakebetalt skatten. Når byrådet fremmer saken til bystyret om tilbakebetaling for 2016 vil byrådet også foreslå at skattevedtakene fra 2017 rettes slik at skatteyterne får tilbakebetalt differansen mellom to og tre promille i skattesats.

Tidligere denne uken etterlyste advokat Bettina Banoun mer innbetalt eiendomsskatt, og ba kommunen betale tilbake pengene.

- Byrådet vil foreslå for bystyret at kommunen retter skattevedtakene fra 2017 slik at skatten for 2017 for boliger og fritidsboliger baserer seg på en skattesats på to promille. En slik retting vil medføre en tilbakebetaling av drøyt 148 mill. kroner pluss renter, totalt om lag 150 mill. kroner, sier finansbyråd Robert Steen.

Høyesterett konkluderte i juni med at Oslo kommune var i sin fulle rett til å innføre en moderat eiendomsskatt for å finansiere velferdsløft. Høyesterett kom imidlertid under dissens til at Oslo kommune hadde oversittet fristen for å skrive ut eiendomsskatt i 2016, og at vedtakene som var omfattet av søksmålet derfor var ugyldige.

I 2017 fulgte det av loven at skattesatsen maksimalt skulle være to promille det første året en kommune skrev ut eiendomsskatt. Da 2017 var andre år med eiendomsskatt i Oslo kommune, skrev man i 2017 ut eiendomsskatt på bolig med tre promille.

Byrådet har avsatt 250 millioner kroner for å ta høyde for en eventuell tilbakebetaling av eiendomsskatt for 2016. Merkostnaden ved at det rettes for 2017 foreslås finansiert ved redusert overføring fra drift til investering i den samme budsjettjusteringssaken som omhandler 2016.

Byrådet vil fremme en sak for bystyret, første bystyremøte hvor det kan være aktuelt å behandle saken er 4. september.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.