Avdekket ulovlig utlevering av informasjon fra politi til fengsel: «Alvorlig og kritikkverdig»

Datatilsynet slaktet Trøndelag politidistrikts uformelle utlevering av opplysninger til et lokalt fengsel. Flere lignende saker er rapportert inn til Kripos.

Publisert: Oppdatert:

Politimester Nils Kristian Moe er distriktets øverste leder. Her fra åpningen av et treningssenter på Værnes.
Politimester Nils Kristian Moe er distriktets øverste leder. Her fra åpningen av et treningssenter på Værnes. (Foto: Ned Alley/NTB)