– Kollektivtransporten ble hardt rammet under pandemien. Heldigvis ser det ut til at vi har lagt det verste bak oss, men som ventet ser vi en ny normal med noe færre reisende enn før, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en fersk pressemelding fredag morgen.

Dermed lover han 500 millioner kroner til kollektivtrafikken i fylkeskommunene. Selv om pandemien er over, er reisevanene endret. Færre reiser kollektivt enn før pandemien. Fylkeskommunene har ansvar for den lokale kollektivtransporten, og de må derfor omstille tilbudet slik at inntektene passer med utgiftene, heter det i pressemeldingen fra departementet.

– Det er bra at fylkeskommunene er i gang med å omstille kollektivtransporten. Testing av nye billettkonsepter er et eksempel på nye måter å tilrekke seg reisende på. Vi ønsker at flere skal ta kollektiv i stedet for å ta bilen, ikke minst i de store byområdene, sier samferdselsministeren, sier Nygård.

Pengene blir fordelt fordeles mellom fylkeskommunene etter størrelsen på de økonomiske tapene som de fylkeskommunale kollektivselskapene har hatt det siste halvåret, nærmere bestemt frem til utgangen av juli i år.

Det er Oslo og Viken som får den største delen av potten, med 146 millioner hver.

Omstillingsmidlene er utbetalt som en del av rammetilskuddet til fylkeskommunene over Kommunal- og distriktsdepartementets budsjett.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.