Klokken 10.45 tirsdag ble regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021 lagt frem, etter at nøkkeltallene kom noen timer tidligere.

Som det da ble kjent jekkes anslaget for bruk av oljepenger opp til 402,6 milliarder kroner, en økning på nær 90 milliarder kroner sammenlignet med det opprinnelige forslaget.

– Gjenåpningen av samfunnet har startet. Vaksineringen er godt i gang, og i løpet av de neste månedene vil de aller fleste over 18 år få tilbud om vaksine. Vi har stått i denne pandemien sammen, og vårt mål er at vi også skal komme oss sammen ut av krisen. Med det reviderte budsjettet bygger vi opp under at vi skal skape flere arbeidsplasser og inkludere flere i arbeidslivet, sier statsminister Erna Solberg (H).

Dette er noen av de viktigste punktene fra det reviderte budsjettet:

 • Regjeringen anslår en vekst i fastlands-bnp på 3,7 prosent, mot et vekstanslag på 4,4 prosent i det opprinnelige forslaget.
 • Regjeringen vil hente ut 267 milliarder kroner fra Oljefondet i år, mot 273 milliarder kroner i det opprinnelige forslaget.
 • Regjeringen tar sikte på å innføre en moderat produksjonsavgift på vindkraftverk fra 2022. Inntektene fra avgiften skal fordeles til vertskommunene.
 • Regjeringen foreslår å forlenge den midlertidige reduksjonen i merverdiavgiftssatsen fra 12 til seks prosent frem til og med 30. september 2021.
 • Lettelser i elavgiften for solkraft.
 • Høring av ny opsjonsskatteordning for selskap i oppstarts- og vekstfasen.
 • Nye tiltak for norsk luftfart.
 • Én milliard kroner til lokale virksomheter.
 • Styrke basistilskuddet for fastleger med ytterligere 75 mill. kroner.
 • Mer penger til vedlikehold av riksveier og tilgang til lokale gang- og sykkelveier.
 • Øker incentivordningen for film- og serieproduksjon til 100 millioner kroner.
 • Forslag om å bevilge 350 mill. kroner til Innovasjon Norge for bedre tilgang på risikokapital.
 • 7,3 milliarder kroner ekstra til kommunesektoren i 2021.
 • Rammen for stimulerings- og kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett blir foreslått forlenget ut oktober.
 • Forlenger og utvider regler for sykepenger, omsorgspenger, arbeidsavklaringspenger og kvalifiseringsprogrammet.
 • Gjerdrum kommune foreslått en bevilgning på 125 mill. kroner etter kvikkleireskredet.

– Vi legger vekt på at midlertidige krisetiltak nettopp skal være midlertidige. Når smitteverntiltakene etter hvert fjernes, må også kompensasjonsordningene trappes ned. Vi skal legge til rette for aktivitet og omstilling slik at flere kan komme i jobb, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Milliarder til luftfart

Av de nye tiltakene for luftfarten foreslås en bevilgning på inntil 1,05 milliarder kroner i ekstra tilskuddsramme til Avinor, totalt 3,8 milliarder kroner i 2021.

Regjeringen vil også øke bevilgningen til lufthavnene i Sandefjord, Torp og Haugesund med 102 millioner kroner for å dekke opp for eventuelle tap i andre halvår i 2021. Regjeringen foreslår også å inkludere flyselskapene i den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet fra og med mai 2021.

I fjor bevilget Stortinget 13,9 milliarder kroner til bransjen for å håndtere pandemien, mens det tilsvarende er bevilget og foreslått 8,7 milliarder kroner i 2021.

Ellers foreslår regjeringen en normalisering av permitteringslengden, og går tilbake til en 26-ukers permitteringsperiode. Endringen gjelder for nye tilfeller fra 1. juli 2021. Regjeringen vil vurdere varigheten på nytt dersom det blir behov for det, går det frem av en pressemelding.

Regjeringen foreslår også en økning i forsvarsbudsjettet. Dersom det blir vedtatt er budsjettet på totalt 65,6 milliarder kroner.

Kritisk Støre

Finansminister Sanner sier i en pressemelding at det har vært nødvendig å møte krisen med kraftfulle grep.

– Det er i tråd med handlingsregelen å øke oljepengebruken i krisetider som dette. De bevilgede og foreslåtte økonomiske støttetiltakene i møte med pandemien summerer seg nå til 229 milliarder kroner. Samtidig er det viktig for både bærekraften og vekstevnen i økonomien at vi lykkes med å få pengebruken ned igjen etter krisen. IMF konkluderte nylig med at regjeringen har lykkes godt med den økonomiske håndteringen så langt, sier han.

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre kaller det reviderte budsjettet for «et plaster på et sår som regjeringen har latt vokse gjennom åtte år».

– Det som sikrer arbeid til alle, er investeringer fra fellesskapet, en historisk satsing på å få de som står utenfor jobb, inn, og en aktiv næringspolitikk for å skape framtidsrettede arbeidsplasser. Det vil vi levere i våre budsjetter om vi får sjansen, sier Støre.

NHO-sjef Ole Erik Almlid er fornøyd med at regjeringen foreslår forlengede krisetiltak.

– Fortsatt er over 70.000 permitterte. Med lønnsstøtte kan bedriftene ta folk tilbake før inntektene kommer tilbake for fullt, sier Almlid. Han er likevel skuffet over at regjeringen vil innskrenke kompensasjonsordningen for store arbeidsgivere.

NHO Luftfart-sjef Torbjørn Lote sier på sin side i en pressemelding at han er skuffet over manglende oppfølging av vedtaket om en egen kompensasjonsordning for luftfarten.

– NHO Luftfart setter nå sin lit til at Stortinget følger opp tidligere vedtak, og sørger for at en slik ordning kommer på plass. Pandemien er på ingen måte over for luftfarten, og i denne dugnaden må også regjeringen bidra, sier Lothe.

«Dette er ikke over»

Når regjeringen legger frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett, kommer det også med ferske anslag fra Finansdepartementet.

Det anslås en fatpris for nordsjøoljen på 66 dollar fatet i 2021. Årslønnsveksten anslås å ligge på 2,4 prosent, mens konsumprisveksten anslås å være 2,8 prosent. Veksten i Kpi-jae, et mål for den underliggende prisveksten, gjerne omtalt som kjerneinflasjonen, er ventet å ligge på to prosent.

– Norge er blant landene som har klart seg best så langt i pandemien. Men dette er ikke over. Det er fortsatt for mange som ikke er i jobb, og vi vet fortsatt ikke hvilke varige spor krisen vil sette. Vi må unngå at det blir de mest sårbare blant oss som må betale den største regningen. De skal få bedre hjelp. Det ligger til grunn for våre prioriteringer, sier finansminister Sanner.

Revidert nasjonalbudsjett er altså kun et forslag fra regjeringen, og må vedtas på Stortinget. Det betyr at mindretallsregjeringen bestående av Høyre, Venstre og KrF må danne flertall med ett eller flere opposisjonspartier. I fjor ble regjeringens forslag til revidert statsbudsjett vedtatt av Stortinget i midten av juni. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.