De store advokatfirmaene har over mange år tjent veldig godt på å fakturere etter medgåtte timer. Nå er tiden inne for å tenke litt nytt: Det er flere gode grunner til å utfordre den tradisjonelle timefaktureringsmodellen. Det handler om kreativitet, nye tekniske løsninger og tilgang på de beste talentene. Blant annet.

De store advokatfirmaene har i årevis basert seg på den tradisjonelle timefaktureringsmodellen. Som mangeårig innkjøper hos disse firmaene opplever jeg å ha fått god bistand i mange saker, men jeg ser imidlertid at den gamle timefaktureringsmodellen i sin kjerne medfører flere utfordringer.

Høyt på listen kommer at den ikke gir incentiver til advokater som jobber effektivt. I sin natur vil timeprismodellen premiere de som fakturerer flest timer – ikke nødvendigvis de som er raske til å gi gode råd.

Ordningen er heller ikke egnet til å dyrke frem talentene som finner nye gode løsninger på vanskelige juridiske spørsmål. Og det er ofte når advokaten kommer med ideer og forslag som vi ikke hadde klart å pønske ut selv, at betalingsviljen vår øker. Det kan være når advokaten hjelper oss med å skape bedre kundeopplevelser ved å forenkle en juridisk prosess, eller kommer med nye løsninger på vanskelige juridiske spørsmål.

Da er spørsmålet: Hvordan kan du stimulere ansatte i advokatfirmaene til å komme opp med nye ideer?

Det er flere svar, men én ting synes klart: Å koble advokaters karriere- og inntjeningsmuligheter til antall fakturerte timer, er ikke ett av dem.

Det jobbes mange timer hos de største advokatfirmaene. Samtidig finnes det mye forskning som tyder på at hjernen fungerer bedre når den er uthvilt. Klarer firmaene å tilby oss kunder uthvilte og kreative hjerner når balansen mellom jobb og fritid ikke er den beste?

Jeg opplever ikke alltid det. Jeg mener at timeprismodellen er én av årsakene.

Timeprismodellen oppfordrer heller ikke firmaene til å være innovative gjennom å ta i bruk ny teknologi. Nye løsninger medfører ofte høye lisenskostnader og tar mye tid å implementere. Disse inngangskostnadene vurderes som et hinder. Hvis sluttresultatet oppfattes å være færre fakturerbare timer, kan kanskje advokatfirmaet tenke det er lite å hente på å ta i bruk ny teknologi. Jeg mener det er korttenkt.

I stedet for å fokusere på de timene man ikke lenger kan fakturere for, bør man fokusere på oppsiden: Å frigjøre tid til å jobbe mer effektivt og skape merverdi for klientene. Ikke minst handler det om å jobbe mer med høyverditjenester, som ikke er like godt egnet til automatisering og digitalisering. Disse kan klientene være villige til å betale mer for.

Her tror jeg de største advokatfirmaene vil ha godt av å tenke nytt. Om ikke, kan de kanskje også oppleve at andre og nye aktører spiser seg inn på markedet deres.

Det å etterspørre lave, faste priser på mer standardiserte oppdrag, som kan gjøres helt eller delvis med hjelp av nye verktøy, kan gi advokatfirmaene den nødvendige oppfordringen, og gi oss innkjøpere bedre juridisk rådgivning. I tillegg til å stimulere til nytenkning og leveranser av mer krevende juridiske tjenester, kan det å be om fastpris også hjelpe med å løse deler av en annen utfordring: Den lave andelen kvinner blant partnerne.

I dag er kvinner sterkt overrepresentert som studenter på de juridiske fakultetene, men det finnes ikke mange kvinnelige partnere i de største firmaene. Å vri innkjøp mer over til fastpris, kan gi et lite bidrag til å lukke dette kjønnsgapet. En av grunnene til at det ikke er mange kvinnelige partnere kan jo være at mange kvinner – og garantert mange flinke menn – ikke finner timeprismodellen, med den livsubalansen den kan medføre, veldig attraktiv.

Som innkjøper ønsker vi de beste hodene, og da kan det ikke være sånn at de advokatfirmaene vi benytter ikke gjør bruk av hele talentpoolen der ute.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.