Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sa til Aftenposten «at det å invitere Taliban er ikke legitimering av gruppen», men «at vi må snakke med dem som i praksis styrer landet i dag, for vi kan ikke la den politiske situasjonen føre til en enda verre humanitær katastrofe».

Med andre ord, sier Huitfeldt at løsningen på den humanitære katastrofen i Afghanistan, som forverret seg raskt etter at USA trakk seg ut, er å føre dialog med de samme som har skapt katastrofen og brakt med seg terror. Denne dialogen med gruppen skal gjøres på norsk jord, bestilt inn med privatfly, betalt for med norske skattepenger.

Sophie Matlary
Sophie Matlary

Det finnes flere argumenter for at vestlige regjeringer av og til må forhandle med terrorister. Helst skal man unngå det, men så skjer det likevel bak lukkede dører. Det å føre dialog med terrorister så åpent som nå, er derimot spesielt. Dialogen skjer utrolig nok fordi man leter etter løsningen på en humanitær katastrofe som terroristene i forhandlingen selv har skapt.

Løfter og gode ord om mulige forbedringer for de sivile, og kvinner spesielt, vil Taliban sikkert komme med i løpet av tiden de har i Norge, men man har ingen garanti for at deres ord kan ha noen som helst verdi. Likevel er ikke hovedproblemet hvorvidt Taliban holder løftene sine eller ikke: Hovedproblemet er at demokratiske Norge i 2022 er villig til å invitere en terroristgruppe til Vesten, og med det legitimere gruppen i Europa, og snart, i resten av verden og. For når Taliban besøker Norge, får terroren plutselig faste ben å stå på – den blir mer, ikke mindre legitim, og får en støtte den aldri kan få hos majoriteten av det afghanske folket, på grunn av sine kontinuerlige, grusomme, inhumane og uforsonlige verdier.

Uheldigvis er det slik at nå som Taliban blir mer legitim, blir også andre ekstreme grupper mer legitime: Taliban er en gruppe lik Det muslimske brorskap eller al-Qaida. Dette er grupper som ønsker å reformere samfunnet de bor i, gjennom en streng, fundamentalistisk islamisme. Dette er grupper som bruker terror mot sivile og uskyldige, og som forener seg i at det å bombe og terrorisere alle andre som ikke tenker likt, alltid kan begrunnes i deres spesifikke og fundamentale tolkning av hellige tekster.

Fra Teheran til Oslo

Det er få som kan si noe om hva som skjer under samtalene med Taliban denne uken. Men, slik det er med barbariske krigsherrer, kan man forestille seg at møtene foregår mer som en hestehandel enn en vennlig prat, hvor alle rundt forhandlingsbordet sitter med ulike grader av forståelse, strategier og ikke minst verdier.

I regionen der Taliban hører til, blir representantene ofte invitert til toppmøter med Pakistan, Qatar og Iran. De landene som er fra samme region, forstår hverandre bedre enn det en nordmann forstår seg på en fra Taliban. Og man kan anta at de andre toppmøtene har basert seg på en helt annen form for diplomati enn den type diplomati Norge bruker. Så er det vel også kun Norge her i verden som lar hele toppmøtet handle om et helt umulig tema – humanitær aktivitet og kvinnekamp i Afghanistan.

I Iran, der samme delegasjon og Taliban nylig var, diskuterte de mer håndfaste, konkrete temaer, slik som handel, økonomi, politikk og grensen mellom Iran og Afghanistan.

Afghanistan er et av vår tids problemland. Et folk politikerne later som de vil hjelpe, i en evig runddans for «kvinnene». Men sannheten bak privatfly og delegasjoner som kommer fra det fjerne, er at Vesten kun leter etter en billig og rask løsning på krisen, for å skape legitimitet overfor egne handlinger, og for å beholde en fot i regionen. Det er selvsagt ikke snakk om å sende styrker til Afghanistan igjen, så man nøyer seg med å prate om å skape et menneskelig samfunn under Taliban. Taliban vil uansett aldri kue seg for noen – og aller minst for vestlige politikere, de er jo faktisk bare en primitiv klankultur.

Afghanske kvinner taper dobbelt

Akkurat nå demonstrerer kvinner i Afghanistan mot møtet i Oslo, selv med den enorme risikoen det å demonstrere innebærer. De kvinnene som møtet «holdes for» vil ha svar på hvordan en slik dialog i det hele tatt skjer.

Slik en av dem sa til afghansk presse: «Vi ber landene i verden om å forstå at ingen kjenner dem bedre enn oss. Toppmøtet i Oslo vil ikke vil gi noe resultat, fordi Taliban ikke forstår logikken og resonnementet til vestlige – og det er grunnen til at ingen samtaler og møter med denne gruppen noen gang hadde vært vellykkede. Vi er bekymret, fordi dette toppmøtet kan legge til rette for Talibans politiske anerkjennelse».

Temaet for forhandlingene i Oslo er fredsbygging, humanitært arbeid og kvinnekamp. Så er det heller ingen i Norge som har spurt hva kvinnene i Afghanistan ønsker – og om det er ønskelig at en slik sammenkomst skjer, på vegne av dem, uten at de selv er til stede. Det er jo ikke en eneste kvinne blant de 15 deltagerne heller.

Logikken til den norske regjeringen og bakgrunnen for at møtet skjer, er vanskelig å forstå. Begrunnelsen bak det å ønske å forhandle med en gruppe som ikke kan kalles annet enn terrorister, i Norge, i 2022, er enda mer absurd. Ingen vet akkurat hvorfor dette skjer, og det er også uklart hva intensjonen til Biden-regjeringen (som sannsynligvis har bedt Norge om å holde dette møtet) er. Men, man kan spekulere i om dette hastemøtet finner sted på grunn av møtet som nettopp ble holdt i Teheran, og er USA sin måte å hevde seg overfor Iran, eller dekke over en feig uttrekning fra Afghanistan. Vesten vil også ha innflytelse, påvirkning og dialog med Taliban, slik at det finnes en motpol til andre krefter som er interesserte i å ha innflytelse samme sted. For Norges del kan toppmøte være en rask måte å styrke egen interesse og posisjon internasjonalt.

Men å skulle overbevises om at dialogen skjer, og delegasjonen er i Oslo for å finne løsninger for afghanske kvinner, er siste tenkelige forklaring.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.