Jeg har med interesse fulgt DNs reportasjer og debatt om aktiv forvaltning versus indeksforvaltning, herunder Anita Hoemsnes’ kommentarartikkel 21. november. Artikkelen oppsummerer DNs kritikk av bankers rådgivning og salg av aktive fond til vanlige bankkunder.

Hoemsnes trekker frem Bankforeningens Trond Reinertsens kritikk av Knut N. Kjærs valg av strategi for Oljefondet tilbake i 1998. Kritikken av Kjærs argumentasjon var særlig begrunnet med betydningen av at store og profesjonelle forvaltere bør ha en ambisjon om ikke bare å gjøre det bedre enn gjennomsnittet i markedet, men også ha et ansvar for sine investeringer.

For at aksjemarkedet skal fungere effektivt, kreves det at mange ulike investorer løpende vurderer både enkeltaksjer og indeksene. Slik kan feilprising bli avslørt, noe som vil begrense utviklingen av aksjebobler før det oppstår store skader.

Til forskjell fra profesjonell og aktiv forvaltning bidrar indeksforvaltning ikke til at feilprising i markedet blir korrigert. Indeksforvalteren følger markedet opp og ned, samme hvor mye det svinger.

Les også: Pensjonsranet dnPlus

I tiden som er gått etter 1998, har verden opplevd to meget alvorlige bobler i verdipapirmarkedet, dotcom-boblen og subprime-boblen, og som ble etterfulgt av store og langvarige økonomiske skader og tap da de endelig sprakk. Med stort innslag av indeksforvaltning kan verdipapirbobler fortsette altfor lenge, noe jeg mistenker var det som skjedde under de to nevnte boblene.

Bankforeningens kritikk gjaldt Oljefondets, altså ikke småinvestorers, valg av forvaltningsstrategi. Jeg mener kritikken står seg godt også i dag, og i ettertid følger heller ikke Oljefondet en rendyrket indeksstrategi, men kombinerer med aktiv forvaltning, en strategi som riktignok har påkalt kritikk fra enkelte akademiske miljøer.

I et innlegg fra Espen Henriksen og Thore Johnsen 25. november påstås det at hvis Oljefondet betaler for aktiv forvaltning, så er det å gi «almisser til noen av de minst trengende i hele verden.» Det er helt misforstått. Oljefondet bør drive aktiv forvaltning for å gjøre det bedre enn indeksen. Ved å avsløre feilprisinger i markedet bør fondet tjene mer penger enn ved å slavisk følge indeksen. Og dermed ivaretar Oljefondet sin samfunnsmessige rolle og det mandat som er gitt.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.