Vil vi virkelig ha et aksjonærregister som også dekker kikkerens behov?

At hvem som helst anonymt og uten samtykke kan ha løpende innsyn i hvordan andre privatpersoner plasserer sine sparepenger, oppfattes av mange som integritetskrenkende.

Løpende innsyn i privatpersoners disposisjoner bør forbeholdes relevante myndigheter, skriver Bernt Bangstad.
Løpende innsyn i privatpersoners disposisjoner bør forbeholdes relevante myndigheter, skriver Bernt Bangstad.Foto: Petter Berntsen
Publisert 21. June 2024, kl. 10.42Oppdatert 21. June 2024, kl. 10.42