Finn Øystein Bergh hadde en interessant kommentar i DN 27. april. Han viser at valutasikring av utenlandske aksjeinvesteringer faktisk kan øke, ikke redusere, investors risiko.

Dette kan virke selvmotsigende for de fleste, fordi man skulle tro at valutasikring ville redusere risiko. Årsaken til at det ikke er tilfelle, er at den norske kronens verdi fluktuerer motsatt av internasjonale aksjemarkeder.

For å si det litt formelt: Endringer i kronekursen mot for eksempel dollar er negativt korrelert med endringer i avkastningen på utenlandske aksjebørser.

Grunnen til dette er ikke at kronen er en liten valuta, men at Norge er en råvareprodusent og råvareeksportør. Når utenlandsk økonomi går dårligere, noe et fallende aksjemarked indikerer, selger Norge mindre olje eller metaller eller fisk, eller får mindre betalt for det, eller begge deler. Da faller kronen i verdi, og det må altså flere kroner til for å kjøpe en dollar (og en investering på én dollar gir flere kroner).

Bergh viser med to eksempler at valutasikring øker risikoen («volatiliteten») for en norsk investor sammenlignet med å ikke sikre. Årsaken er det negative forholdet mellom kronekursen og utenlandske aksjekurser nevnt ovenfor. Men dette innebærer at en norsk investor faktisk kan redusere risiko ytterligere ved å kjøpe mer av den utenlandske valutaen, altså ikke bare la være å sikre, som Bergh foreslår.

Det er mulig å estimere hvor mye av den utenlandske valutaen man må kjøpe for å minimere risiko.

Det blir for teknisk å vise det her, men den risikominimerende strategien er avhengig av korrelasjonen mellom avkastning i utenlandsk valuta og valutakursen, samt forholdet mellom volatiliteten (standardavviket) til avkastningen og valutakursen.

Poenget er at den optimale valutasikringsstrategien avhenger av hvordan kronekursen og utenlandske børser varierer med hverandre. Det er derfor viktig å sjekke dette før man tar avgjørelse om valutasikring eller, som i dette tilfellet, ytterligere kjøp av utenlandsk valuta.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

… avhenger av hvordan kronekursen og utenlandske børser varierer med hverandre