Det snakkes stadig om kildesortering, elbiler, billigere kollektivtransport, økte bompenger og gjenbruk. Det snakkes om at «alle må bidra» og at «vi må tenke miljøvennlig», men er det ikke litt naivt å tro at du og jeg som enkeltmennesker kan redde kloden alene?

Det er vel og bra med både elbiler og gjenbruk, men i det store bildet så er disse tiltakene bare en dråpe i havet. Det er dessverre ikke kildesorteringen til Ola nordmann på 50 år som redder kloden, ei heller den nye Teslaen til sønnen hans.

Marie Myklebust Øverbø
Marie Myklebust Øverbø (Foto: Privat)

Det som redder kloden er summen av reduksjon i skadelige mengder av klimagassutslipp. Da må vi begynne å ta tak i de virkelige store klimatruslene. Vi må tenke helhet av utslipp og prøve å minske de klimagassutslippene som er størst og mest skadelige for naturen. Vi må ikke bli så opptatt av å gjøre de «små» forbedringene i hverdagen, at vi glemmer de store.

Industri, fabrikker og skipsfart er tre enorme utslippsposter når det gjelder klimagasser. Det er her vi virkelig må starte å handle i tiden fremover. Det er her vi må legge ned ressurser og kunnskap for å finne bærekraftige løsninger. Det er her vi må investere penger, og politikere, aksjonærer og finansielle ledere må våge å være villige til å satse på grønne bedrifter og selskaper i langt større grad enn i det de gjør i dag.

Det er gjennom disse investeringene at de grønne selskapene har en reell mulighet til å utkonkurrere selskaper som driver med klimaskadelig virksomhet og som drives av ikke fornybare ressurser. Vi må se verdien av skipsfart og industri som våger å satse klimavennlig.

Klimavennlige løsninger er sjelden veldig billige, og de grønne selskapene er avhengig av vår hjelp for å overleve. Det er nytteløst at Ola nordmann kildesorterer papir, matavfall og plastavfall her hjemme, mens gigantiske skip spyr ut flere milliarder liter med marin gassolje. Disse utslippene er så enorme og så ekstremt ødeleggende for miljøet, at vi har vanskeligheter med å forestille oss dette fullt ut.

Et eksempel: Et helt vanlig gjennomsnittlig containerskip har et utslipp tilsvarende cirka 50 millioner bensinbiler. Da er det lett å forstå at heller ikke et par ekstra elbiler her hjemme i Norge hjelper mye i det store bildet.

Beklager, men du bør ikke føle deg som en miljøhelt bare fordi du kjører Tesla.

Beklager, men du bør ikke føle deg som en miljøhelt bare fordi du kjører Tesla

Det snakkes om nullutslipp innenfor skipsfart innen 2050. Ifølge Norsk Klimastiftelse har vi ingen sjanse til å klare å begrense den globale oppvarmingen til godt under to grader, med mindre utslippene innenfor skipsfart går i null. Hvis ingen våger å investere mer penger i grønn skipsfart i den nærmeste fremtiden, er dette målet allerede nå uoppnåelig å lykkes med i fremtiden.

Prosesser tar tid, og det er lett å vente med de store, mer krevende utfordringene som vi har når det gjelder spørsmål rundt klima og miljø. Det er umenneskelig å kreve at vi som enkeltpersoner skal klare å redde kloden vår alene. Derfor må vi alle investere sammen i de grønne løsningene.

Så til alle dere mange klimaengasjerte nordmenn der ute: våg å investere i grønne selskaper og firmaer. Det er fint å kildesortere, spare strøm og kjøre elbil, men investering i grønne aksjeselskaper er faktisk viktigere. Finansielle ledere, politikere og folk flest må tenke helhet når det gjelder miljø.

Vi alle kan bidra i det små for å redusere klimautslipp, men vi må alltid huske at det er de store klimautslippene i verden som vi vinner mest på å kutte.

Invester i fremtiden.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.