Direktør i E-helsedirektoratet, Christine Bergland, nekter atter en gang å svare på kritikken mot Akson i sitt innlegg i DN 22. mai.

Vi i leverandørnæringen anbefaler regjeringen å droppe ideen om å utvikle én felles journalløsning og heller fokusere på behovet for samhandling og integrasjon. Tankegangen om «det ene systemet» som løser alt, er en tankegang IT-bransjen og regjeringens egen IT-strategi forlot for lenge siden.

E-helsedirektoratets strategi har så langt ikke ført frem. I 2012 kom stortingsmeldingen «Én innbygger, én journal» som beskrev akkurat deling av helseinformasjon. Tidlig i perioden ble Kjernejournal utviklet nettopp med tanke på å skulle dele kritisk informasjon. Åtte år med konsulentdrevet utredning, to konseptvalgutredninger, flere milliarder i kostnader og fortsatt ingen deling av data. Det kunne vi hatt.

Grunnleggende feil tilnærming er benyttet. I motsetning til hva E-helsedirektoratet holder fast ved, er det ikke nødvendig med én felles journalløsning for å kunne oppnå felles tilgang til journalinformasjon. Det er mange som tror at når alle behandlere og helsepersonell skal ha tilgang til samme data, så må de også benytte samme programvare (journalsystem). Det er ikke tilfellet, men et tankegods som stammer fra foreldet teknologi og løsninger.

Akson innebærer en vesentlig endring av leverandørmarkedet. Allerede i 2018 skrev E-helsedirektoratet i sin egen konseptvalgutredning, som ledet frem til valget av Akson, følgende: «Konseptet (Akson) innebærer en vesentlig endring av leverandørmarkedet. Over tid kan det innebære overgang til én leverandør av en helhetlig journalløsning til kommunal helse- og omsorgstjeneste utenfor Midt-Norge.»

Og med det vil mange leverandører i ehelsemarkedet gå konkurs.

Dette er det motsatte av næringsutvikling, og ei heller i tråd med regjeringens ambisjoner i Helsenæringsmeldingen. I en nasjonalisert løsning vil i tillegg all innovasjon være begrenset av den interne innovasjonsevnen i en eventuelt vinnende leverandørkonstellasjon. Det bør være et tankekors for regjeringen at leverandørnæringen er imot Akson.

Vi er ikke bare enda en interessent, det er faktisk vi som må levere. Vi har rett og slett ikke tro på dette prosjektet, og det er en del av vårt samfunnsansvar å si ifra.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.