Jeg tar sterkt avstand fra forskjellsbehandling. Derfor er jeg heller ingen fan av måten menn blir fremstilt i dagens medier. Dag inn og dag ut henges den ene mannen og bransjen ut etter den andre. Til tider med god grunn, men nyansene i denne debatten har forsvunnet for lengst.