Agendas Tiril Rustand Halvorsen er i tvil om det er lurt å bruke renten nå for å dempe inflasjonen. Hun skriver i DN 25. april at det er uklart om inflasjonsoppgangen skyldes økte energipriser, krig, flaskehalser i leveransekjedene eller for omfattende krisepakker over statsbudsjettene.

Svaret er ikke så vanskelig; inflasjonsoppgangen synes å skyldes en kombinasjon av alle de faktorene hun nevner. Når arbeidsmarkedet er veldig stramt, er det stor risiko for at mer eller mindre midlertidige prisøkninger på for eksempel energi fører til en oppgang i den generelle pris- og lønnsveksten.

De som følger Norges Bank tett, vet at den alltid uttrykker usikkerhet om utsiktene og om hvordan renteendringer virker på økonomien. Derfor legger banken normalt opp til gradvise renteendringer, og den reviderer prognoser og vurderer rentestrategien hvert kvartal.

Det er riktig som Halvorsen skriver at det finnes virkemidler også i den finanspolitiske verktøykassen. Rentepolitikken kan imidlertid endres mer gradvis og ved behov raskt reverseres, i motsetning til finanspolitiske tiltak.

Finans- og rentepolitikken bør ikke trekke i hver sin retning, noe det dessverre er klare tendenser til nå. Regjeringen presenterer stadig nye forslag til store ekstrabevilgninger uten vurderinger av hva økonomien tåler. Inndekningen skal diskuteres senere.

Dette gir et bilde av en regjering som har abdisert i den finanspolitiske styringen.

Belastningen på pengepolitikken, og på vanlige folk med gjeld, blir tilsvarende større.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.