Irina Eidsvold-Tøien, førsteamanuensis ved Institutt for rettsvitenskap og Centre for Creative Industries ved BI.

Kunstnerne har grunn til bekymring

Kunstnerne hevder de kan miste store inntekter om forslag til ny åndsverklov blir vedtatt. Etter min vurdering har de grunn til bekymring.

Publisert: Oppdatert:

Kunstnerne har, slik jeg ser det, grunn til å være opprørte og kreve bestemmelsen i åndsverklovens § 71, annet ledd fjernet, skriver Irina Eidsvold-Tøien, førsteamanuensis ved Institutt for rettsvitenskap ved BI.
Kunstnerne har, slik jeg ser det, grunn til å være opprørte og kreve bestemmelsen i åndsverklovens § 71, annet ledd fjernet, skriver Irina Eidsvold-Tøien, førsteamanuensis ved Institutt for rettsvitenskap ved BI.