Vi har i lang tid jobbet politisk med å sikre og skape arbeidsplasser. Det er på tide å utvikle politikk som heller sikrer jobboverganger for dem som blir konfrontert med et tøft arbeidsmarked.

Omstillingen under korona har fremskyndet en allerede historisk høy satsing på etter- og videreutdanning, med formål å sikre at ingen går ut på dato og at folk blir bedre rustet for arbeidslivet etter krisen. Spørsmålet er bare om vi har nok fokus på effektive jobboverganger fra utsatte yrker til nye yrker?

Taperne i arbeidsmarkedet er, og vil forbli, de med utdatert kompetanse. Dette gjelder spesielt de med lav kompetanse og uten erfaring, som ofte er unge, ufaglærte og de som står nederst på lønnsstigen. Disse har i tillegg en tendens til å jobbe i yrker og i bransjer som med en viss sannsynlighet vil gå tapt de neste tiårene.

Det viktigste er å sikre de mest sårbare en overgang til andre yrker. Det er behov for god informasjon om hvilke jobber som vokser og hvilke krymper, og hvilke jobber som har de beste langsiktige utsiktene. Dette vil antyde alternative yrker for arbeidere i utsatte yrker.

De mest utsatte har ikke informasjonen de trenger for å planlegge for fremtiden. Det er et vesentlig problem at mange mennesker som har jobber i lavlønnete yrker eller er arbeidsledige, ikke har tilgang til informasjon om relevant opplæring de trenger for å få nye ferdigheter. Det er en jungel av aktører og tilbud innen etter- og videreutdanning, og veldig vanskelig å finne ut av for folk flest.

Mange voksne med lav kompetanse har ikke hatt noen opplæring siden de forlot skolen. Terskelen for å sette seg tilbake på skolebenken kan bli veldig stor. Mange sliter med å ta i bruk kurs på grunn av for eksempel manglende studieteknikk, digitale ferdigheter og ikke minst økonomi.

Vi må også tenke utenfor boksen og teste ut ulike økonomiske incentiver for innbyggere, særlig de aller mest sårbare på arbeidsmarkedet.

En rekke land har utviklet innovative finansieringsmekanismer for å stimulere individer å ta etter- og videreutdanning, som for eksempel opplæringsstøttepakker eller ordninger med individuell opplæringskonto med direkte støtte til utdannelse.

Norge har i lang tid jobbet politisk med å sikre jobber og å skape arbeidsplasser. Nå må vi satse på å utvikle politikk og systemer som sikrer effektive jobboverganger fra utsatte yrker til nye yrker gjennom innovative og godt finansierte omskoleringsmekanismer.

Kompetanseforum Østfold er et regionalt samhandlingsfora som jobber med å sikre at både unge og voksne har kompetanse for fremtiden og samtidig at det er nok arbeidskraft med relevant kompetanse i arbeidsmarkedet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.