Juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad og konkurransedirektør Lars Sørgard i konkurransetilsynet

Åpent anbudssamarbeid har sin pris

Anbudssamarbeid mellom konkurrenter er ulovlig, selv om det skjer i full åpenhet – det har Høyesterett nylig fastslått.

Publisert: Oppdatert:

Høyesterett har nylig stadfestet at det skal være strenge regler for anbudssamarbeid mellom konkurrenter. Saken omhandler samarbeid mellom to taxisentraler i Follo-området i to anbudskonkurranser om pasienttransport til Oslo universitetssykehus.
Høyesterett har nylig stadfestet at det skal være strenge regler for anbudssamarbeid mellom konkurrenter. Saken omhandler samarbeid mellom to taxisentraler i Follo-området i to anbudskonkurranser om pasienttransport til Oslo universitetssykehus. (Foto: Elin Høyland)