Nedbemanningen er vanskelig for hele organisasjonen vår. Samtidig er vi, etter lange og gode prosesser, helt sikre på at beslutningen er nødvendig og riktig.

Omstilling og nedbemanning er et tungt ansvar som jeg vet at bedriftsledere ikke tar lett på. Når dette likevel må til, er det også bedriftens ansvar å gjøre det beste for de berørte. Dette tar vi på stort alvor i den aktuelle situasjonen i Kredinor.

Klaus-Anders Nysteen
Klaus-Anders Nysteen

Nå vil regjeringen gripe inn og begrense arbeidsgivers ansvar og styringsrett på flere områder. Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven sier nei til deltid og nei til bruk av midlertidige ansatte og gjør det vanskeligere å gjennomføre nødvendige nedbemanninger. Dette fordi ansatte som rammes skal ha fortrinnsrett til ledige jobber i søster- eller datterselskapene i ett år etter en oppsigelse, selv om arbeidsoppgavene her kan være annerledes.

Ut over dette foreslår regjeringen ytterligere innstramninger uten at det er lett å forstå, blant annet hva gjelder deltid og bruk av midlertidige ansatte. Det blir ikke mindre komplisert av dette.

I sum mener jeg at forslagene rokker ved den «gamle normalen» i norsk arbeidsliv, og det er uheldig.

Jeg mener at et av de virkelige fortrinnene i Norge sammenlignet med andre land, er kompetente og mobile ansatte. Norsk næringsliv har vært preget av et fantastisk godt og balansert trepartssamarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstagere og regjeringen. Alle parter har hatt en sunn rolleforståelse og samarbeidet godt.

Jens Stoltenberg sa det godt på NHOs årskonferanse nylig. Hans sjef, statsminister Gro Harlem Brundtland, ga Stoltenberg beskjed at i hans jobb som næringsminister var det av stor betydning at daværende NHO-direktør Karl Glad og LO-leder Yngve Hågensen var fornøyde. Hvis bare de jobbet godt sammen, ville det gå oss godt.

Jeg har hatt gleden av å arbeide internasjonalt i mer enn 15 år. I andre land er omstilling mye mer utfordrende enn i Norge, og ofte blir endringsprosesser helt fastlåst. Jeg erfarte ofte at det var svært vanskelig å få til den omstillingen som markedssituasjonen krevet.

Jeg har for eksempel hatt ansatte hvor vi rett og slett ikke hadde arbeidsoppgaver, men der vi var tvunget til å fortsette ansettelsesforholdet. Dette var ikke bra for den ansatte, bedriften og samfunnet.

På den andre siden finnes det dusinvis av gode eksempler på hvordan hensyn til ansatte kan kombineres med enorme endringer i Norge.

I perioden 2001–2006 arbeidet jeg som økonomidirektør i Posten Norge. Vi gjennomførte en svært omfattende omstilling og nedbemanning. Takket være et ærlig og godt samarbeid med de tillitsvalgte klarte vi denne omstillingen uten konflikter. Dette på tross av at Posten nedbemannet flere tusen årsverk over kort tid.

En slik omstilling ville knapt vært mulig i noe annet land.

Vi har også vært heldige og dyktige ved at det har vært lav arbeidsløshet i Norge sammenlignet med de fleste andre land. Alt tyder på at det er en positiv samvirkning her. Lav arbeidsløshet gjør omstilling enklere og mindre konfliktfylt, og høy omstillingsevne bidrar over tid til lav arbeidsløshet. Men det er ikke det viktigste.

Poenget er at den norske erfaringen viser at vår modell har fungert svært godt i vårt arbeidsliv.

Sett i lys av dette er begrunnelsen arbeidsminister Marte Mjøs Persens gir for forslaget i Dagens Næringsliv 12. januar mildt sagt oppsiktsvekkende: «Norske bedrifter er veldig gode på å omstille seg, mye takket være den norske modellen. Å forhindre at den norske modellen svekkes som følge av nye måter å organisere virksomheter på, er derfor viktig for å bevare denne omstillingsevnen».

Les innlegget fra Bahr-advokat Tor Olav Carlsen: Nedbemanning i konsern: Løsningen ligger i dagen

President Jimmy Carters budsjettdirektør Bert Lance er kjent for mottoet «If it ain't broke, don’t fix it.» Lance mente at mange problemer blir skapt av politikere og byråkrater som vil fikse ting som ikke er ødelagt, og ikke fikse ting som er ødelagt. Dette enkle mottoet bør Mjøs Persen og regjeringen legge seg på minne.

Regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven forsøker å løse et problem som ikke eksisterer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.