Advokat Sten Foyn omtaler i DN 11. juni den nye hurtigrutedommen fra Høyesterett, der en overstyrmann måtte finne seg i degradering til førstestyrmann gjennom en endringsoppsigelse. Han hadde begått feil som hadde skadet skipet.

Degraderingen skjedde gjennom at han ble sagt opp i overordnet stilling og fikk tilbud om lavere stilling. Høyesterett godtok endringsoppsigelsen, og stadfestet i så måte et nyttig verktøy på norske arbeidsplasser.

Det er således mulig å sette arbeidstagere over i andre stillinger mot deres vilje ved saklig grunn, noe som blant annet kan være aktuelt ved høyt sykefravær, dårlig arbeidsprestasjoner eller dårlig arbeidsmiljø. I hurtigrutesaken dreide det seg om et tilbud om lavere stilling, som styrmannen kunne ha takket nei til.

Etter min mening må det også i noen situasjoner være anledning til å gi pålegg om overgang til annen stilling, i kombinasjon med endringsoppsigelse, såfremt det foreligger tilstrekkelig saklig grunn og saksbehandlingen er forsvarlig. Dette kan for eksempel være tilfelle der en ansatt skader sine kollegers arbeidsmiljø gjennom negativ oppførsel over tid, og hvor det er viktig at arbeidsgiver griper inn med tilstrekkelig hurtighet.

Høyesterett har gjennom hurtigrutedommen staket ut en god kurs.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.