Arbeidstidsreglene brytes over en lav sko. Det har blant annet oppvaskrundene i Oslo kommune vist. Vår erfaring er at problemet er langt større enn det som kommer frem i mediene, da det verserer mange usannheter og myter om overtid.

Her er de tre vanligste mytene vi advokatene i Econa hører om:

  • Myte nr. 1: Overtid må være pålagt eller skriftlig avtalt med arbeidsgiver.

Mange arbeidstagere får beskjed av sin arbeidsgiver om at med mindre overtiden er pålagt av arbeidsgiver, eller skriftlig avtalt i forkant, har ikke arbeidstager krav på overtidsbetaling. Så enkelt er det dessverre ikke.

Arbeidsgiver plikter å utbetale arbeidstager overtidsgodtgjørelse dersom arbeidsgiver er kjent med at arbeidsmengden er stor, og arbeidsgiver stilltiende samtykker til at arbeidstageren arbeider utover alminnelig arbeidstid.

Et praktisk eksempel er en økonomimedarbeider som av eget initiativ jobber overtid for å nå en frist for lønnskjøring. Så lenge arbeidsgiver vet eller burde visst at vedkommende jobber overtid, og stilltiende har akseptert det, har arbeidstageren krav på overtidsbetaling.

Dersom arbeidsgiver har tydelige retningslinjer som fastslår at utbetaling av overtidstillegg forutsetter at arbeidet er pålagt eller avtalt, anbefaler vi at arbeidstager tar opp overtidsarbeidet med arbeidsgiver i forkant.

Dersom arbeidstager på eget initiativ arbeider ekstra uten at arbeidsgiver er kjent med det for eksempel gjennom attesterte timelister, og det reelt sett ikke foreligger behov for overtidsarbeid, kan ikke arbeidstager kreve overtidsbetaling.

  • Myte nr. 2: Overtid skal avspaseres fullt ut.

Både i offentlig og privat sektor ser vi eksempler på praksis hvor all overtid – både tiden og overtidstillegget – skal avspaseres. En slik praksis er ulovlig. Det er riktig at man kan avtale at selve overtiden skal avspaseres time for time. Overtidstillegget på minimum 40 prosent må imidlertid utbetales.

  • Myte nr. 3: Jeg har overtid inkludert i fastlønnen.

Dette er en myte med noen unntak. Det er lovlig å avtale at et fast tillegg i lønnen som skal dekke opp for eventuelt overtidsarbeid, så lenge den faktiske utførte overtiden i perioden blir kompensert med full lønn og minimum 40 prosent tillegg. Dersom det faktiske utførte overtidsarbeidet overstiger hva lønnstillegget dekker av overtidsarbeid, må dette kompenseres i tillegg.

Det er derfor en forutsetning at det i arbeidsavtalen tydelig fremgår hva som er grunnlønn og hva som er kompensasjon for overtid.

Vi ser ofte eksempler på avtaler formulert på følgende måte: «Fastlønn inkluderer overtid». Med mindre arbeidstager har en ledende eller særlig uavhengig stilling, vil han eller hun i dette tilfellet ha krav på overtidsbetaling i tillegg.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.