Advokat Kirsten Johansen Rydne i Nito skriver 6. august at «nå må noe gjøres» med samfunnsproblemet «grenseløs arbeidstid», og jeg forstår henne slik at det etterspørres en strengere arbeidstidslovgivning og en lovgivning som uansett må håndheves i større grad.

Hun nevner selv Arbeidstidsutvalget, som i 2016 leverte NOU-en «Regulering av arbeidstid – vern og fleksibilitet». Jeg tror det er grunn til å minne om at noe av det mest sentrale ved Arbeidstidsutvalgets rapport var flertallets anbefaling om en å innføre en ny kategori under navnet «delvis uavhengig stilling» – altså en ny kategori arbeidstakere som helt eller delvis skulle være unntatt flere av arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven.

Samtidig ble det foreslått å beholde dagens kategorier «ledende stilling» og «særlig uavhengig stilling». Samlet sett altså en anbefaling om en mer fleksibel lovgivning når det gjelder arbeidstid.

Mange av dem som eventuelt er ulovlig unntatt i dag via kategorien «særlig uavhengig» vil antagelig kunne flyttes til den nye kategorien. Resultatet vil i all hovedsak være at flere arbeidstakere, og kanskje flere enn i dag, vil arbeide mer og innenfor lovens rammer

Jeg mener også at «nå må noe gjøres» og regjeringen har gitt oss visse forhåpninger i Granavolden-plattformen hvor det sies at anbefalingene fra Arbeidstidsutvalget skal følges opp. Det skal i så fall innebære mer fleksibilitet og videre rammer for flere, ikke færre, slik det tas til orde for fra Nito.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.