Advokat Per Ragnar Bronken skriver i sin replikk i DN 12. august at en utvidelse av adgangen til unntak fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser vil løse problemet med manglende etterlevelse.

Lovbruddene i seg selv er selvfølgelig ikke problemet. Vi ser et klart behov for at loven etterleves på grunn av de mange negative konsekvensene uregulert arbeidstid har.

Bronken viser til Arbeidstidsutvalgets forslag fra 2016 om å utvide kretsen av arbeidstagere som kan unntas med en ny kategori – delvis uavhengig stilling. Forslaget innebar at arbeidstagere i denne kategorien skulle kunne avtale seg bort fra de fleste av lovens arbeidstidsbestemmelser.

Forslaget høstet berettiget kritikk, blant annet fordi det gikk på tvers av utvalgets mandat om å forenkle arbeidstidsreglene.

Den viktigste innvendingen er imidlertid at en avtaleadgang på individnivå har begrenset verdi i et verneperspektiv. Styrkeforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstager er ujevnt. Vi observerer at det er vanskelig for arbeidstagere på alle stillingsnivå å motsette seg arbeidsgivers ønsker når det gjelder arbeidstid.

Erfaringen med dagens unntaksadgang er at arbeidsgivere foretrekker å slippe å forholde seg til arbeidstidsregulering. Kunnskapsmangel er en delårsak. Mange vil være tjent med å sette seg bedre inn i hvilken fleksibilitet som ligger i gjeldende rammer for arbeidstid.

Det er mulig å komme frem til lovlige ordninger som både ivaretar arbeidsgivers behov for fleksibilitet og arbeidstagers behov for vern.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.