Be om «særlig selvstendig» stilling – det åpner for fleksibel arbeidstid

DN tar på lederplass 21. oktober opp problemene som arbeidstidsreglene skaper blant annet på hjemmekontor, når ansatte ønsker å fordele arbeidet mer utover dag og kveld, fremfor innenfor en vanlig 7,5 timers økt på dagtid.

I et mer kunnskapsbasert arbeidsliv er dette en reell problemstilling, fordi ansatte kanskje ønsker å dele opp arbeidsdagen for å levere resultater mer effektivt. De har gjerne en oppgaveorientert stilling. Folk er forskjellige her, mens lovens historiske røtter er at alle var like ved samlebåndet.

På den andre siden står vernehensyn, at ikke arbeidsgiver skal pålegge arbeidstagere oppgaver ut over ettermiddag og kveld, som kan gå ut over familieliv og sosialt liv ellers, når dette ikke ligger til stillingen. Det vil også være viktig for mange å få overtidsbetalt, at arbeidstiden registreres og begrenses og at de dermed skjermes mot for intensive arbeidsperioder.

Svaret på mer fleksibilitet for den enkelte kan i noen tilfeller være at arbeidstager selv går til arbeidsgiver og ber om å få en særlig selvstendig stilling, jf. arbeidsmiljøloven § 10–12 andre ledd.

I slik stilling kan man arbeide når man vil, uavhengig av arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler, så lenge det ikke er helseskadelig. Arbeidsgiver har mindre kontroll med en slik arbeidstager, men kan stille krav til leveranser og et visst oppmøte.

Slike stillinger kan også ofte være høyere lønnet fordi de ikke gir overtidsbetaling, og da får man stillingsvern for høyere lønn. Det er bra for eksempel når man søker lån i banken.

Ulempen for arbeidstager er at vedkommende ikke får overtidsbetalt, og at man risikerer å arbeide for mye. Før man går til arbeidsgiver og ber om særlig selvstendig stilling, bør derfor fordeler og ulemper gjennomgås nøye, gjerne sammen med tillitsvalgt eller advokat. Fagforeningene er, med noe rett, engstelig for misbruk av denne type stillinger.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Ulempen for arbeidstager er at vedkommende ikke får overtidsbetalt, og at man risikerer å arbeide for mye