Norske sykehus bruker milliarder hvert år på å leie inn leger, jordmødre og sykepleiere, kunne NRK fortelle 14. april. Også i kommunene leies det inn mye helsepersonell for å dekke behovene. Denne innleiepraksisen er dyr for Helse-Norge, fordi timeprisen er mye høyere for innleide enn for vanlig ansatte.

I en annen bransje, nemlig bygg, er innleie fra bemanningsforetak blitt totalforbudt fra 1. april i Oslo, Viken og Vestfold. Da entreprenørene protesterte høylytt og iherdig frem til forbudet ble iverksatt, svarte regjeringspartiene at de heller kunne ansette folk direkte, dersom de manglet folk.

Elin Ørjasæter
Elin Ørjasæter (Foto: Øyvind Elvsborg)

Det merkverdige er at de samme partiene som stoppet all innleie i bygg, har fredet Helse-Norge for alle restriksjoner mot samme type innleie.

De rødgrønne er svært kritisk til bemanningsbyråene generelt, altså selskaper som Adecco og Manpower, som lever av å leie ut folk. Ap/Sp-regjeringen strammet derfor inn på innleie i nesten alle bransjer gjennom nye lovregler 1. april.

Thorkil H. Aschehoug
Thorkil H. Aschehoug (Foto: x)

De nye reglene er kompliserte. Oppsummert har de aller fleste bransjer, som barnehager, skoler, industri og handel, fått strengere regler for innleie. Men innleie er fortsatt lov i vikariater og etter avtale med fagforeningen på stedet.

Strengt altså, men ikke totalforbud, ble normen for det store midtfeltet av bransjer.

Men noen bransjer fikk altså spesialbehandling, både den ene og andre veien.

Forskjellsbehandlingen er uforståelig. Byggebransjen er utsatt for store svingninger, knyttet til konjunkturer, sesong og enkeltoppdrag. Men bransjen får altså beskjed om at de bare kan ansette folk direkte, og fortrinnsvis i faste stillinger, selv om problemene med dette er åpenbare i en bransje med så sterke variasjoner i etterspørselen.

Helse og omsorg, derimot, har en jevn, stabil etterspørsel etter tjenester. Den store mankoen på folk i sommerferien (når de faste tar ferie) er like forutsigelig som årstidene selv. Men helsesektoren, der det burde være mye enklere å planlegge, skal slippe byrden ved faktisk å måtte ansette flere direkte.

Og dermed kommer spørsmålet: Er forskjellsbehandlingen egentlig begrunnet i noe helt annet? I at politikerne ikke orker en innstramning i helsesektoren?

Det ville jo ramme politikerne selv, med ramaskrik på hvert nes og i hver fjord landet rundt, når personellmangelen oppstår.

Norge ligger helt på topp blant OECD-landene i sykepleierdekning målt som antall sykepleiere per tusen innbygger. Men når man trekker fra høyt sykefravær, mye deltid, lange permisjoner og tidlig avgang fra yrket, blir bildet annerledes. Og noen av de som er på jobb er utleid fra bemanningsbyråer, fordi de tjener bedre der.

Regjeringen opererer med doble standarder. Én standard for helse- og omsorg, som jo blir driftet av det offentlige. Én helt annen standard for de private selskapene i bygg, som nå blir møtt med drakoniske tiltak i Oslo-området.

Arbeidsmiljøloven bør fungere likt for alle bransjer. Detaljstyring med spesialregler for bransje etter bransje, fører ingenting godt med seg. Bransjeforskjeller bør håndteres av partene, ved tariffavtaler, ikke i loven.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.