Joachim Espe i Fellesforbundet kommer i DN 28. januar med harde angrep på innleie fra bemanningsbransjen. Angrepene er urimelige, og historiene han forteller gir ikke et riktig inntrykk av situasjonen rundt innleie på norske byggeplasser.

Et generelt forbud mot innleie til bygningsbransjen i Oslofjordområdet, uten hensyn til om det er lovbrytere eller seriøse bedrifter som driver lovlig som skal tas, oppleves som kollektiv straff for en hel bransje.

Anne Cecilie Kaltenborn
Anne Cecilie Kaltenborn

Når det er mangel på arbeidskraft, har bemanningsbransjen vært en ressurs for bygningsbransjen. Bemanningsforetakene har bygget opp nettverk utenfor landets grenser og har hentet dyktige arbeidsfolk til Norge. De har fått hjelp med bolig og norskkurs.

Mange har arbeidet via bemanningsbransjen og mange har etter hvert blitt tilbudt ansettelse direkte i entreprenørbedriftene.

Ja, det har vært bedrifter som ikke har fulgt spillereglene, og det har vært behov for reguleringer og tilsyn. Vi har arbeidet for mer tilsyn og støtter forslaget om autorisasjonsordning.

Arbeidsmiljølovens likebehandlingsprinsipp innebærer at innleid personell har samme rett til lønn og arbeidsvilkår som en ville hatt som ansatt i innleiebedriften. Espe hevder at dette omgås og ikke fungerer. Det kjenner vi oss ikke igjen i. Arbeidstilsynet fører tilsyn med regelverket, og omfattende og utbredte brudd på likebehandlingsreglene ville blitt avdekket dersom det var tilfellet. Det pågår nå en evaluering av ordningen, og vi regner med at resultatet på denne vil vise at Espe tar feil.

Espe angriper bemanningsbransjens arbeidskontrakter og skaper et inntrykk av at de innleide ikke vet når de skal hvile eller ha fritid. Dette er feil. For bemanningsbedrifter som er medlemmer i NHO Service og Handel og som representerer det klare flertallet av bemanningsbedrifter som leier ut til bygg, er det obligatorisk å benytte arbeidsavtalen som er utarbeidet i fellesskap mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel.

Førende for avtalen er å sikre arbeidstager forutsigbarhet for når vedkommende skal jobbe og når vedkommende skal ha fri, opptil et år i forveien.

Bemanningsbransjen skal følge de samme regler som resten av arbeidslivet, men kan aldri betale lønn som er lavere enn det som er nivået hos kundebedriften. I dagens marked, med mangel på arbeidskraft, er det helt vanlig at lønnsnivået i bemanningsbedriften ligger over lønnsnivået hos kundene.

Espe hevder at «profitten i bemanningsselskapet er direkte avhengig av hvor lavt de kan presse lønnen.» Dette er helt feil, og det vet Espe. Siden innføringen av likebehandlingsprinsippet i 2013 har lønnsnivået i bemanningsbedriften vært koblet opp mot kundenes. Det er derfor helt uriktig å beskylde bemanningsbransjen for sosial dumping og lønnstyveri.

Økt satsing på fagutdannelse vil bidra å heve grunnbemanningen på byggeplassene. På kort sikt er imidlertid bemanningsbransjen viktig for å holde aktiviteten i bygg oppe på dagens nivå.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.