Dagens Næringsliv presenterer mandag og tirsdag en sak om tvungen organisering knyttet til AF-Gruppens arbeid på E18 mellom Tvedestrand og Arendal.

Arbeidsmiljøloven er en vernelov som skal beskytte arbeidstagerne, med blant annet regler for hvor mye og hvor intenst det er lov å la ansatte jobbe.